Ispis
Hitovi: 5116

VRHOVNI sud potvrdio je prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Rijeci kojom je pripadnik srpskih teritorijalaca Đ.J. u odsutnosti nepravomoćno osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima i uništavanja kulturnih i povijesnih spomenika u Saborskom u studenom 1991.

Najviši sud je podsjetio da je Đ.J. osuđen zbog ubijanja civilnog stanovništva, rušenja i paljenja kuća te rušenja sakralnih objekata 1991. za vrijeme oružanog sukoba te da je sudjelovao u napadu na jedno selo i izdavao naredbe da se puca bez izbora po civilnim ciljevima i objektima.


Naredio je likvidaciju hrvatskih civila, rušenje kuća, pljačku...

Vrhovni sud je precizirao da je Đ.J. pri ulasku u selo nakon savladavanja otpora zajedno s još dvojicom muškaraca rukovodio vojnim postrojbama i zapovjedio likvidaciju hrvatskih civila, rušenje kuća i sakralnih objekata te pljačku imovine.


Sud je dodao da su ubijena najmanje 32 civila, da je porušen dio domaćinstava, opljačkana imovina i razrušena mjesna župna crkva svetog Ivana Nepomuka sa župnim dvorom.

Najviši sud je pojasnio da je optuženiku kao olakotna okolnost cijenjena prijašnja neosuđivanost, dok mu je kao otegotna okolnost cijenjeno smrtno stradavanje najmanje 32 civila koji su ubijeni strijeljanjem, vješanjem, zapaljenjem i rezanjem motornom pilom. Uz to, otegotnim je cijenjeno i da je nastupila velika materijalna šteta na civilnim i sakralnim objektima.

Jutarnji.hr

Hina