Ispis
Hitovi: 2953

Od polaska od kuće, dolaska na odredište, šetnje 15 km (3 sata) i usputnog snimanja, pa do povratka kući i objave na ovom portalu potrošio sam punih šest sati ... Dnevni raspon temperatura danas je bio od -1.9*C u 6 sati ujutro do 18.2*C u 15.45 sati.

 

 

 Pod vodom

 

 

Brodovi na Kozjaku

 

stablo u vodi

 

 

bukova šuma uz rub jezera

Imela - parazit najćešće na jeli, a može ju se vidjeti i na nekim vrstama bjelogoričnog drveća

 

 

  

Korijenje

cvijet

vodocrpna stanica, s ovog mjesta, iz jezera Kozjak, se crpi voda za potrebe vodovoda okolnog kraja

 

 

na čekanju

 

poučna staza

stgepenice od hotela prema pristaništu brodova P1

 

 

plitvički vlakić

 

 

 

 

kanalizacijski sustav plitvičkih hotela

... baš i nije siguran

 

 

 

medvjeđi luk u bukovoj šumi

livada

 

 

 

 

milanovački slapovi

 

velike kaskade

okretište vlakića kod ulaza 1

 

špilja šupljara

 

... azijat

 

 

nove staze

 

 

 

 

 

 

divlje patke - mužjaci, a gdje su ženke...?

 

 

Kozjačka draga

red na pristaništu P3

 

 

 

 

 

 

 

jedini ugostiteljski objekat koji radi je bistro "Kozjačka draga"

 

nekadašnje kupalište na Kozjaku uz pristanište P3

kanjon Korane kod Poljanka

kuća za iznajmljivanje soba - Poljanak

 

cesta Poljanak - Plitvica Selo

Drežnički kraj

Poljanak