Ispis
Hitovi: 792

PPODACI O BROJU STANOVNIKA ZA OPĆINU SABORSKO PO POPISU IZ 2021.

Prema popisu iz 2021. Općina Saborsko ima 474 stanovnika: naselje Saborsko 334, naselja Begovac, Blata i Lička Jesenica 140

Prema popisu iz 2011. Općina Saborsko ima 645 stanovnika: naselje Saborsko 472, naselja Begovac, Blata i Lička Jesenica 173

Prema popisu iz 2001. Općina Saborsko ima 860 stanovnika: naselje Saborsko 666, naselja Begovac, Blata i Lička Jesenica 194

U zadnjih 20 godina Općina Saborsko je izgubila 386 stanovnika, a Saborsko kao naselje je izgubilo 332 stanovnika, odnosno 50%.

Izvor: https://www.dzs.hr/

 

OPĆINA SABORSKO

 

Početkom 18. stoljeća počinje naseljavanje Saborskog

1726. započinje gradnja župne crkve sv. Ivana Nepomuka

1755. na području župe Saborsko ima 28 kuća

1780. u Saborskom ima 42 kuće i oko 600 stanovnika 

1790. župa Saborsko broji 613 župljana.

1830. Saborsko ima 49 kuća sa 572 rimokatolika i 30 pravoslavaca

Godina/Općina/Saborsko

1857.     2087       713
1869.     2912     1334

1871. Saborsko ima 95 domaćinstava i oko 1400 stanovnika
1880.     2944     1391
1890.     3631     1879
1900.     3769     1944
1910.     3806     2010
1921.     3814     1741
1931.     4058     2012

1939.*    ------      3352*

1948.     3895     2165
1953.     3695     2062
1961.     3249     1832
1971.     2753     1519
1981.     2105     1127
1991.     1501      852
2001.      860       666
2011.      645       472

2021.      474       334

Župa Saborsko 1939. godine broji 3352 vjernika + 50 onih koji su živjeli izvan župe. (*dr. Mile Bogović)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1939. g. -> 2021.g.

Saborsko 3352 katolika (oko 3500 st.) -> 334


Ravni Lug, Vuković Kapela, Skrada, Čorkova Uvala (općina Saborsko) oko 700 st. -> izumrli


Lička Jesenica, Begovac, Blata (općina Saborsko) oko 2500 st. -> 140

Posebno je zanimljivo da je Vukovića, jednog od najbrojnijih prezimena u RH, još prema popisu 1948. najviše živjelo u Saborskom (oko 400), dok je na 2. mjestu bio Zagreb (oko 250) i potom druga mjesta.

Također je u RH 1948., u Saborskom živjelo najviše Grdića, Tomšića, Špehara, Krizmanića, Sertića, Matovina, Malkoča, Conjara, Žagrovića, dok su pri vrhu bili prezimena Bićanić, Dumenčić, Štrk, Štefanac, Galović i Hodak.

Danas prezimena Vuković najviše ima u Zagrebu (1350), Splitu (510), Babinoj Gredi (290), Rijeci (270) i Osijeku (250).

Ivan Vuković