Državna geodetska uprava tijekom rujna 2022. održat će i posljednje dvije javne tribine na kojima će biti predstavljen projekt Evidentiranja posebnih pravnih režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima, skraćeno EPPR. Javne tribine će biti održane za područja NP Učka i NP Plitvička jezera.
Predstavnici Državne geodetske uprave će zainteresiranima pojasniti ciljeve i utjecaj projekta na zaštitu prirode, ali i na imovinsko-pravne odnose između javnih ustanova i privatnih vlasnika.

Evidentiranje posebnog pravnog režima u zaštićenim područjima je projekt kojeg provodi Državna geodetska uprava. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Kohezijskog fonda EU-a u iznosu od 31.173.724,75 kn. Ukupna vrijednost projekta iznosi 36.674.970,00 kn. EPPR se provodi u periodu od 1. veljače 2019. do 31.12. 2022.

Cilj EPPR-a je katastarska izmjera vanjskih granica zaštićenih područja Republike Hrvatske. Projektom je obuhvaćeno 8 nacionalnih parkova, 12 parkova prirode i 2 stroga rezervata.

 

Za većinu zaštićenih područja se ne zna egzaktno koje katastarske čestice se nalaze unutar granica zaštićenih područja i to zato što granice zaštićenih područja nikad nisu prenesene na katastarske planove. Poseban pravni režim, kao i pravo prvokupa, do danas nisu upisani u službene registre na većem dijelu površine zaštićenih područja, zbog čega tijela koja su nadležna za zaštitu prirode često nailaze na poteškoće tijekom sprečavanja radnji koje su u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti prirode.

Osim katastarske izmjere na navedenim područjima, Državna geodetska uprava u svakom od navedenih područja organizira javne tribine na kojima će biti predstavljen projekt, njegovi ciljevi, utjecaj na okoliš, te utjecaj na imovinsko-pravne odnose s privatnim vlasnicima.

Raspored održavanja javnih tribina:

PODRUČJE DATUM ADRESA VRIJEME
NP Učka 20.9.2022. CENTAR ZA POSJETITELJE I UPRAVA, Poklon 8, Vela Učka , Ičići 11h.
NP Plitvička jezera 21.9.2022. Višenamjenska dvorana ZSC-a, Znanstveno stručni centar Dr. „Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera 11h.

Nalazi li se i vaša nekretnina unutar zaštićenog područja doznajte na poveznicama:

https://katastar.hr/

https://geoportal.dgu.hr/

https://bioportal.hr/

https://geoportal.nipp.h

(DGU ne zna što radi! Neistina je ovo što su napisali iznad linkjova, ne pokušavajte ništa tražiti, uzalud ćete gubiti vrijeme.) Provjera će biti moguća nakon provedbe posebnog pravnog režima u katastru i zemljišnoj knjizi.

Ivan Matovina

You have no rights to post comments