Druga i treća adventska nedjelja posvećene su liku Ivana Kristitelja. Ove nedjelje čitamo samo početak Markova evanđelja. Odmah nakon prve rečenice – u njoj najavljuje Evanđelje o Isusu, koji je Krist i Sin Božji – Marko piše o Ivanu Krstitelju. Predstavlja ga kao ''glas'' koji ''viče u pustinji'': „Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!“ Evanđelje u Ivanu vidi ispunjenje Izaijina proroštva o Mesijinom preteči.

Ivan je u pustinji živio isposničkim životom. Na rijeci Jordanu je krštavao i propovijedao ''krst obraćenja na otpuštenje grijeha''. Mnogi  – sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci – dolazili su k njemu u pustinju u pokorničkom raspoloženju. Naviještao je da iza njega dolazi jači od njega, komu on nije dostojan odriješiti obuće na nogama. On će krstiti Duhom Svetim.

You have no rights to post comments