U Saborskom je održana osnivačka skupština „Udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske - podružnica Karlovačke županije“

Skupština je održana u prostorijama Općine Saborsko 20. svibnja 2017. na adresi Senj 44, Saborsko, sa početkom u 20:00 sati.

Sjednicom je presjedao Nikola Špehar. Za predsjednika Udruge je izabran Goran Matovina iz Saborskog, za dopredsjednika Zoran Rendulić iz Karlovca, za tajnika Nikola Špehar iz Saborskog,  za članove Nadzornog odbora udruge jednoglasno izabrana  gospoda Zoran Vuković-Josipdol, Tomislav Rendulić-Slunj i Ante Matovina-Plaški, za članove Suda časti udruge izabrana su gospoda: Ivica Sertić-Ogulin, Jure Vuković-Saborsko i Darko Matovina-Saborsko. Sjednica Osnivačke skupštine završila je u 22:30 sati.

 

 

Skupština je održana u općinskoj vijećnici Općine Saborsko

 

 

UDRUGA MALOLJETNIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA HRVATSKE –
PODRUŽNICA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

ZAPISNIK SA SJEDNICE OSNIVAČKE SKUPŠTINE
„Udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske -podružnica Karlovačke županije“
Skupština je održana u prostorijama Općine Saborsko na adresi Senj 44, Saborsko, sa početkom u 20 sati.

 

Sjednici Osnivačke Skupštine nazočili su osnivači udruge:

1.   Goran Matovina - Saborsko
2.   Nikola Špehar - Saborsko
3.   Zoran Rendulić - Karlovac
4.   Darko Matovina - Saborsko
5.   Franjo Pavlić - Cetingrad
6.   Zdravko Grdić - Ogulin
7.   Toma Rendulić - Slunj
8.   Ante Matovina – Plaški
9.   Jure Vuković - Saborsko
10. Ivica Sertić - Ogulin
11. Zoran Vuković - Josipdol

Osnivačkom skupštinom je predsjedavao  gospodin Nikola Špehar.
Za zapisničara je izabran gospodin Nikola Hodak.

Na prijedlog predsjedavajućeg usvojen je sljedeći

Dnevni red:

1. Predstavljanje svrhe osnivanja udruge
2. Donošenje odluke o osnivanju udruge
3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta udruge
4. Izbor predstavnika u tijela upravljanja udrugom
5. Imenovanje osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje
6. Izbor likvidatora
7. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u Registar udruga

 

Ad. 1. Predstavljanje svrhe osnivanja udruge

Predsjedavajući Gospodin Nikola Špehar je ukratko predstavio svrhu osnivanja Udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog  rata Republike Hrvatske  podružnica Karlovačke županije  iznoseći  ciljeve koji se žele postići  kao i ključne djelatnosti udruge.
Nakon kratke rasprave o svrsi udruge zaključeno je da je ona opravdana i da je potrebno pristupiti osnivanju udruge koja će imati svojstvo pravne osobe.


Ad. 2. Donošenje odluke o osnivanju udruge
Predsjedavajući je stavio na glasovanje prijedlog odluke o osnivanju ˝Udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske podružnice Karlovačke županije sa sjedištem u Saborskom, Senj 44, 47306 Saborsko.
Nakon provednog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno donesena ODLUKA O OSNIVANJU  Udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske podružnice Kalovačke županije.


Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju Statuta udruge
Predsjedavajući gospodin Nikola Špehar je nazočnima osnivačima udruge predstavio Prijedlog Statuta udruge.
Nakon kratke rasprave o Prijedlogu Statuta udruge i provednog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno donesena ODLUKA O USVAJANJU Statuta Udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske podružnice Karlovačke županije.


 Ad. 4. Izbor predstavnika u tijela upravljanja udrugom
U skladu s odredbama članka 24. Statuta,  predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače udruge da istaknu kandidaturu za predsjednika udruge. Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za predsjednika udruge jednoglasno izabran g. Goran Matovina- Saborsko.
U skladu s odredbama članka 25. Statuta , predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače udruge da istaknu kandidaturu za dopredsjednika udruge. Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za dopredsjednika udruge jednoglasno izabran g. Zoran Rendulić - Karlovac.
U skladu s odredbama članka 26. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače udruge da istaknu kandidaturu za tajnika udruge. Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je za tajnika  udruge jednoglasno izabran g.  Nikola Špehar- Saborsko.
U skladu s odredbama članka 3. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače udruge da istaknu kandidaturu za članove Nadzornog odbora  udruge. Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da su  za članove Nadzornog odbora udruge jednoglasno izabrana  gospoda Zoran Vuković-Josipdol, Tomislav Rendulić-Slunj i Ante Matovina-Plaški.
U skladu s odredbama članka 32. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače udruge da istaknu kandidaturu za članove Suda časti  udruge. Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući je utvrdio da su  za članove Suda časti udruge jednoglasno izabrana  gospoda Ivica Sertić-Ogulin, Jure Vuković-Saborsko, i Darko Matovina-Saborsko.

 

Ad. 5. Imenovanje osoba ovlaštenih za zastupanje
Predsjedavajući je, pozvavši se na članak 3. Statuta, utvrdio da su kao osobe ovlaštene za zastupanje Udruge imenovani Goran Matovina u svojstvu predsjednika Udruge , Zoran Rendulić u svojstvu dopredsjednika Udruge i Nikola Špehar u svojstvu tajnika Udruge.


Ad. 6. Izbor likvidatora
U skladu s odredbama članka 33. Statuta, predsjedavajući je pozvao nazočne osnivače udruge da istaknu kandidaturu za likvidatora. Nakon provedenog kandidacijskog postupka i glasovanja predsjedavajući  je utvrdio da je za likvidatora jednoglasno izabran  Goran Matovina.


Ad. 7. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u Registar udruga
Predsjedavajući je stavio na glasovanje prijedlog odluke o pokretanju postupka za upis u Registar udruga Udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske podružnice Karlovačke županije.
Nakon provednog postupka glasovanja predsjedavajući je utvrdio da je jednoglasno donesena  ODLUKA o pokretanju postupka za upis  Udruge maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske podružnice Karlovačke županije  u Registar udruga.


Sjednica Osnivačke skupštine završila je u 22:30 sati.  

 

Original Zapisnik

 

       

Komentari  

#11 Željko Kovačić 2017-05-24 17:23
Puno HVALA Marice i lipi pozdrav. Gorane kako sam već rekao mene ne zanima gdje je tko i kada bio o tome neću raspravljat s nikim, a šta se tiče udruge mogli ste to lijepše riješit najprije vidjet gdje koga imate, kontaktirat ljude sazvat sastanak ispeć odojka mislim da bi se svako od nas odazvao i dao prilog za feštu, a usput raspravit šta se ima i naravno pristupit izboru presjedništva, podpresjednika, tajnika itd. poštivat proceduru i statut. Ovako je ispalo da nekažem kako kao da se skrivate od ljudi,

You have no rights to post comments