Poštovani,

Kao vlasnici odnosno korisnici nekretnina na području Općine Saborsko, obavezni  ste, sukladno članku 6. i 21. Odluke o komunalnom redu Općine Saborsko (Glasnik Karlovačke županije 35/19) , svoju okućnicu odnosno okoliš zgrade održavati urednima kao i neizgrađeno građevinsko zemljište .

Ostale parcele molimo uređivati  prema Odluci o agrotehničkim mjerama, mjerama  za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu. (Glasnik Karlovačke županije 27/20).

Posebno opominjemo vlasnike ili korisnike poljoprivrednog zemljišta koji su zanemarili svoju obvezu da istu izvrše  žurno!

Odredbom članka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22 – u daljem tekstu Zakon) propisano je da se poljoprivredno zemljište mora održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti.

Jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb dužni su nadzirati provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a za provođenje istih nadležni su poljoprivredni redari.

Jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb dužne su na temelju provedenog nadzora utvrditi jesu li neobrađene i zapuštene površine privatno ili državno vlasništvo.

Evidenciju poljoprivrednog zemljišta koje se ne održava pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju, a vlasnici su nedostupni ili nepoznatog boravišta vodi Ministarstvo na temelju podataka koje jednom godišnje dostavljaju jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb za svoje područje. Evidencija se javno objavljuje i mora se nalaziti na mrežnim stranicama jedinice lokalne samouprave na čijem se području zemljište nalazi.

Sukladno navedenoj evidenciji Ministarstvo poljoprivrede može poljoprivredno zemljište u privatnom vlasništvu koje se ne održava pogodnim za  poljoprivrednu proizvodnju, a vlasnici su nedostupni ili nepoznatog boravišta, radi zaštite tla, okoliša ili ljudi dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi na rok do deset godina uz naknadu u visini iznosa početne zakupnine za državno poljoprivredno zemljište, a zahtjev Ministarstvu podnijeti fizičke ili pravne osobe zainteresirane za obradu i korištenje tog zemljišta.

 

Link na navedene odluke:

https://saborsko.hr/wp-content/uploads/2020/05/Odluka-o-agrotehni%C4%8Dkim-mjerama…docx

https://saborsko.hr/wp-content/uploads/2019/08/odluka-o-komunalnom-redu.docx

 

      JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica

Sanja Špehar, mag.admin.publ.

 

Foto: saborsko.net

Komentari  

#1 Ivan 2024-06-25 15:30
Konačno jedna ozbiljna OPOMENA, onima koji su zanemarili svoje poljoprivredne površine. Ja na taj problem upozoravam već dugi niz godina, no nitko se, do sada, nije ni iza uha počešao, sve dok se nije donio zakon o poljoprivrednom zemljištu na nivou države.
Nitko nikome nije smetao na lokalnoj razini (u svome selu) da o tome počne voditi brigu i puno ranije. To je pitanje kulture življenja, biti divlji ili pitom.
#2 Ivan 2024-06-25 15:36
Nepismeno napisan naslov na službenim stranicama Općine Saborsko, ne održavanje umjesto neodržavanje, i to unatoč, magistricama, djelatnicama Općine Saborsko,

Na ovoj stranici sam ispravio naslov, odnosno riječi ne održavanje u riječ neodržavanje.
#3 jure 2024-07-03 12:02
Neznam kakav respekt oli strah ima općina od vlasnika zemljišta na kojem je bila pilana, da nitko ne sankcionira onu sramotu kraj moje kuće.Već sam par puta usmeno rekao načelniku M.B. ali prohujalo s vihorom.Mislim da sljedeći put kad dojdem uzimam aparat,.slikam i onda.....možda se nešto promjeni.Visoka trava je trenutno pogodna za bacanje smeća,što pojedinci jako dobro koriste.SRAMOTA.

You have no rights to post comments