Najniža dnevna temp. 15.7 °C u 05:45, a najviša 28.8 °C u 16:45. Temperatura i nije bila toliko visoka, ali je zato vlaga bila visoka 62 % što je stvaralo jako neugodnu sparinu.

 

 

You have no rights to post comments