Jezero Begovac se može kositi kad se voda rano povuče, no sada je mala potreba za sjenom. Tomu uvijek nije bilo tako, voda se znala zadržati skoro cijelo ljeto, a potreba za košanicama i pašnjacima je bila velika. Krajem 19. stoljeća se dogodilo da se voda nije povukla čak tri godine uzastopce jer je prirodni ponor tj. mala pećina bio začepljen sijenom kojeg je voda donijela u ponor. U prvoj polovici 20. stoljeća (30-ih) pristupilo se kopanju jednog tunela koji se vremenom zarušio, pa je iskopan još jednan 150 m dug na najnižem djelu jezera. Kopanjem ovog tunela  napravljen je spoj s prirodnom okomitom jamom koja svoj otvor ima na uzvisini pored jezera. Prokapanjem ovog tunela znatno je ubrzano pražnjenje jezera, a stanovništvo okolnih sela Begovca i Blata je dobilo više površina za košnju.

Danas je u ovim selima vrlo malo stoke, svega dva manja stada ovaca u Ogrizovićima i jedno u Ćalinama. Sad kad je mala potreba za košanicama ovaj tunel bi se mogao zatvoriti, tako da mala pećina bude jedini ponor na ovoj strani jezera, što je i bio prije čovjekove intervencije. Voda bi sporije oticala, jezero bi se duže zadržavalo, što bi ovom kraju u blizini Plitvičkih jezera dalo dodatnu atrakciju. U PPUO Saborsko dio zemlje iznad tunela (do ceste za Blata i do D-42) nalazi se u zoni turističke namjene, to je još jedan dobar razlog za razmisliti o zatvaranju tunela, naravno s mogućnošću otvaranja prema potrebi...

 

Košnja

Ispaša

 

Divljač u blizini jezera

 

 

 

 

.. kanal kroz polje (dno jezera) vodi do tunela

Tunel na sjevernoj strani jezera promjera 150 X 150 cm ima jaku propusnu moć

 

 

Komentari  

#1 Ivica 2017-06-28 20:03
Dobro razmišljanje!
Šta se čeka.
Triatlon takmičenje.Svega tu ima...

You have no rights to post comments