Toma-Tomić Matovina (1868. - 19...) i Marija Sertić (1861. - 19...) imali su šestoro djece; Mandu (1891-1891), Pavu (1893-1894), Matu - Matana (1895-1991), Magdalenu (1897-1899), Mariju (1899- ) i Pavu (1902-1902). Iz podataka je vidljivo da je samo Matan doživio odraslu dob, sva njegova braća i sestre su umrli kao mala djeca.

Toma-Tomić Matovina (1868. - 19...) i Ana Hodak (drugi brak) su imali šestero djece; Jelenu-Jeku (1918- ), Josipa (1920- 1945.), Ivana (1921. - 1945.), Milku (1922- ), Baru, (1922- ) i Maru (1930- ). Sinovi Ivan i Josip su nestali u 2. svj. ratu kao hrvatski vojnici.

Mile - Milać Matovina (1881. - 1960.) i Lucija Matovina (kćer Markičina, unuka Josardina) (1881. - ....) imali su 11-ero djece: Mande (1902. - 1985.), Marko (1905. - 1978.), Marija (1907. - 1986.), Kata (1910. - ....), Mate (1913. - 1945.), Marta (1918. - 1991.) Bare (1920. - 1943.), Pere (1924. - 1974.), Ive (1925. - 1943.), Luka (1925. - 1925.) i Vid (1919. - 2003.)

Milać ne nakon ženidbe otišao na rad u SAD, na određeno vrijeme na 2-3 godine.

Ženidba Josipa Matovine (23.8.1835. - ...) i Barbare Sertić dana 23. studenog 1857. godine (Ćakini roditelji)

Ženidba Ivana Matovine Ćake i Ane Matovina kćeri Josardine, veljača 1881. godine

Ženidba Pave Matovina - Velića (24.3.1858 - 26.11.1920) i Bare Sertić, drugi brak s Anom Magdić iz Korita 14.6.1908. Ana je bila  udovica Stjepana Magdića koji je umro 1908. Ana je umrla 29/10/1938. u dobi od 67 godina, tri dana prije udaje svoje kćeri. Ana je baka Tome Matanova i majka Tomine mame Mare Magdić.

Detalji iz Matične njige vjenčanih, izvor crkva

You have no rights to post comments