Prezime Hodak je jedno od brojnijih u Hrvatskoj. Postoji i inačica ovog prezimena u obliku Odak. A u obliku Odak prisutno je čak i u Turskoj.

Na području Like Hodaci se prvi put spominju u naseljavanju nakonn oslobođenja od Turaka krajem 17. st. Tako su navedeni u grupi od desetak hrvatskih prezimena koja su iz primorja naseljana područje Pazarišta. Hodaci u Liku dolaze iz Vinodola.

Postoje i povijesni izvori koji Hodake svrstavaju zajedno s Čorcima, Sertićima i Matovinama u ličke nomade bunjevačkog porijekla. U Saborski se doseljavaju u prvoj polovici 18. st. iz Brinjskog kraja, a ubrzo naseljavaju i Orihovo Selište kako se tada zvalo, Saborčani ga oduvijek zovu Selišće. danas se službeno zove Drežničko Selište.

http://www.saborsko.net/doc/Saborsko_Hodak.xls

Podatke prikupila Sue OReilly

 

Damir Milaković

Zagreb, siječanj 2020.

PREZIME HODAK 

Prilog - knjiga je dostupna na linku: http://www.saborsko.net/doc/Hodak_prezime.pdf

 

Na fotografiji su Hodaci iz Panjića - zaselak na kraju Saborskog., Glavni zaselak Hodaka u Saborskom je kod funtane, a naši stari su ga zvali "Odakova varoš" - Hodakova varoš, postojao je i naziv Tomšićeva varoš, to je odmah susjedni zaselak do Hodaka ili susjedno pleme. Naši stari su rodove zvali plemena. Od svih tih Varoši do danas se održao samo jedan Varoš, gdje žive Vukovići i Bićanići. Riječ varoš se inače upotrebljavala za naselje ili dio nekog naselja .... (Fotografiju mi je ustupio Josip Hodak, sin Markov, unuk Jose Petrova, na ovoj fotografiji plavi dječačić)

SKICA SELIŠĆA IZ 1776.

Prva numeracija kuća u Saborskom je napravljena 1770-tih godina. Hodaci su dobili kbr 1,2 i 5, Krizmanići 3, Tomšići 4, Conjari 6, 7, 8, 9, Matovine 10 i 11. Profesor Holjevac je rekao da su kućni brojevi nakon prvog numeriranja 1770-tih, davani kako su se nove kuće gradile. Gruntovnica u Ogulinu potvrđuje da je Josardina (Jose Matovina) kuća u Biljevini dobila broj 69 i bila je to zadnja izgrađena i evidentirana kuća u gruntovnici prije raspada Vojne Krajine.

Komentari  

#1 Stjepan 2017-02-04 13:11
Ivane hvala puno na ovom trudu.
Enciklopedijo naša Saborčanska.
Ovo može raditi čovjek koji istinski ljubi i voli svoj kraj i domovinu.
Još jednom hvala puno.
#2 Ivan 2017-02-04 13:44
Hvala i tebi Stjepane!
#3 Ivan 2017-02-04 14:16
Treba dodati da ovdje nisu upisani svi Hodaci koji su u Saborskom rođeni i živjeli u zadnjih 200 godina. Sue OReilly je istražujući svoju izravnu lozu, istražila i pobočne loze koje su joj u daljnjem srodstvu...

You have no rights to post comments