MATOVINE: http://www.saborsko.net/doc/Saborsko_Matovina.xls

 

Na označenom mjestu na slici su bile prve dvije kuće Matovina, kbr. 8 i kbr. 9. Desno su Conjari.

MATOVINA

Prezimena na –as i augmentativna prezimena na –ina karakteristična su za dinarski kulturni areal,  gdje je bilo rasprostranjeno vlaško stanovništvo. Prezimena na –as upućuju na neslavensko porijeklo (“svi -asi su Vlasi”), dok se augmentativna prezimena na –ina tumače teškim stočarskim životom u planini. Takva prezimena jedinstvena su pojava u slavenskim prezimenima. (ŠIMUNOVIĆ 2006:129-130, 301) Prezimena navedenog tipa u popisu jesu: Maras, Paskas, Pekas, Vitas, odnosno Arežina, Javorina, Komadina, Ljuština, Matovina, Olbina, Polovina, Rukavina, Stranjina.

Prezime Matovina - istraživanje Damira Milakovića

Američki potomci Matovina, Michael Matovina je Stric Sue O'Reilly.

Michael je prvo dijete od Mate i Marije Matovina rođeno u SAD-u. v. Barbara Grächen koja je rođena 10.5.1910. Michael i Barbara su imali 7 djece: Mary Ann, Michael Thomas, Barbara, Kathleen, Marilyn i Ann Marie. Michael i Barbara su se rastali. Michael je nakon rastave s Barbarom oženio Anu Matovina, kćer Martina Matovine i imali su dvoje djece (KBr 8, tada SAD-u.): Kevina i Lindu. Svi od 9 djece Michaela su živi, osim dvoje najstarijih.

Michael je bio lokalni političar. Jedan od Michaelovih unuka, Timothy Matovina  je profesor teologije na Sveučilištu Notre Dame i autor mnogih knjiga i članaka.

Na slici lijevo je Sue O'Reilly prilikom posjete Saborskom 2007. godine. Sue O'Reilly i  Frank Castro, američki potomci Saborčana odradili su ogroman posao u istraživanju svojih korijena. Njihovo istraživanje je rasvijetlilo veliki dio Saborčanske povijesti.  Treba napomenuti da se u ovoj tablici nisu obuhvaćene sve obitelji Matovina iz Saborskog. U ovoj tablici se nalazi 690 imena:  http://www.saborsko.net/doc/Saborsko_Matovina.xls

Obiteljsko stablo MATOVINA  na http://trees.ancestry.com/

 

Po zapisu iz 1825. god. u Saborskom su postojale samo dvije obitelji Matovina. Braća: Martin (1770), Marko (1795), Ivica (1800), Toma (1800), Nikola (1804), Stipe (1808) i njihove obitelji živjeli su u Saborskom na kbr.8.

Tomo (1798), Ante (1800) i Marko (1800) živjeli su sa svojim obiteljima u Saborskom na kbr.9.
Svi Matovine potiču od ovih devet muškaraca.
Nije jasno koji su od ovih devet muškaraca braća. 1834. godine, uz dopuštenje vojnog zapovjednika, Marko (1795) i Ivica (1800), su sa svojim obiteljima, preselili iz Saborskog 8, i izgradili Saborsko 48.
 
Najraniji zapisi Matovina; rođenje, brak, smrt su iz 1825.god.
 
Ovdje je popis od 35 Matovina koji su poznati da su živili u Saborskom 1825. godine.

Pave (1765)
Jure (1760)
Marko (1767), njegova supruga Marija i njihov sin, Josip (1811).
Tomo (1768), njegova supruga, Kata i njihova kći, Bara (1808).
Martin (1775) i njegova supruga, Jele.
Marko (1795), njegova supruga, Magdalena, i njihova djeca, Kata (1819), Ante (1820), Josarda (1822), i Ana (1824).
Tomo (1798), njegova supruga, Jaga Bićanić, i njihove kćeri, Marga (1819) i Jelena (1824).
Ivica (1800), njegova supruga Marija i njihova djeca, Marga (1821) i Jure (1824).
Nikola (1800), njegova supruga, Bara Sertić, a njihova djeca, Jandre (1821) i Jelena (1825).
Ante (1800) i njegova supruga, Margaretha Vuković.
Marko (1800) i njegova supruga, Ana Vuković.
Tomo (1800) i njegova supruga, Kata Sertić.
Stjepan (1808)
.
BILJEVINA

Marko Matovina (1795. - 1878.) i Magdalena Gđa. Matovina (1795. - 1853.) imali su osmero djece, najmađi je bio Joso - Josarda (1822. - 1895.)

Tadija Tomšić (1805. - 1855.) + Lucija Špehar (1809. - 1885.) imali su kćer Baru (1825. - 1899.)

Joso Josarda Matovina (1822. - 1895.) i Bara Tomšić (1825. - 1899.) imali su 12-ero djece:

Lucija (1843. - ....) udala se za Josipa Špehara kbr. 23, (Mate) 25.4.1846 - ) oženio Klaru Mandu Hodak (Tomićev otac, umro od posljedice udarca kamenom u glavu u svađi s Conjarima), Manda (1848. - ) nema podataka, Marko - Markica (1851. - 1940.) oženio Martu Krizmanić kbr. 16, Ante (1854. - 1864.) umro kao djete, Jure (1856. - ) nema podataka, Ane (1858. - 1940.) udala se za Ivana - Ćaku Matovina kbr. 8, Nikola 1861. - 1940.) oženio Matiju Hodak kbr. 12, Ivan (1862. - 1922.) oženio Mandu Matovina kbr. 8, Ante - Antić (1865. -1940.) prva žena Kata Matovina kbr. 8, druga žena Jeka udovica Marka Vukovića kbr. 47 , Marija (1867. - 1940.) udala se za Poldu Matovina kbr. 56 i Jaga (1868. - ) udala se za Nikolu Matovina kbr. 9.

Marko M. Matovina - Markica (sin Josardin) (1851. - 1940.) i Marta Krizmanić (1854. - 1929.) imali su 11-ero djece: Bara (1877. - ....), Matthew (1874. - 1942.), Lucija (1881. - ....), Mare (184. - 1888.), Tonka (1886. - ....), Kata (1888. - ....), Petar (Markusinov i Pedinov djed) (1889. - 1944.), Jaga (1892. - 1895.), Ante (1894. - 1903.), Ivan - Sulja (1897. - ....) i Joso (1901. - 1901.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Toma Matovina (1800- ) i Kata Sertić kbr. nepoznat su imali 8 djece: Margareta (1826- ), Marko (1829- ), Josip (1835-1881) oženio Baru Sertić (1834-1916) , Pave 1828- ) oženio Jelenu Čorak kbr. nepoznat, Vid (1840-1840), Vid (1842-1921) oženio Mandu Sertić kbr. 11 od kojih je Milać, Jaga (1845-1845), Jandre (1852- ) oženio Baru Bićanić kbr. 37.

Josip Matovina i Bara Sertić su imali samo sina Ivana - Ćaku (1858-1940) (Josip - Ćakin otac i Vid - Milaćev otac su rođena braća)

Ivan Matovina - Ćako (1858. - 1940.) i Ana Matovina  (kćer Josardina) (1858. - 1940.) imali su 13-ero djece: Barbara (1881. - 1930.) udala se za Poldu Vukovića kbr. 46, odselili u Ameriku , Marija (1883. - 1883.), Josip (1884. - 1936.) oženio Katu Sertić kbr. 59 (401) iz Sertić Poljane, Manda (1887. - ....) nema podataka, Marija (1888. - ....) udala se za Josipa Špehara kbr. 25, Lucija (1890. - ....) svekrva Milke Pašine - kćeri Milankove, Juraj - Jurić (1892. - 1942.) ubile ga ustaše u Prekoj Kosi, Ante (1894. - 1897.), Agata Jaga (1896. - 1897.), Matej - Matica (1898. - 1981.) oženio Jelenu Matovina kbr. 75, Ante -Antica (1900. - ...) oženio Mariju Hodak kbr. 60, Mile (1903. - 1903.), Tonka - Cuja (1904. - 1987.) udala se za Petra Matovinu Velićova kbr. 48.

Tonka Matovina - Cuja (unuka Josardina) 1904. i Petar Matovina 1910. (sin Pavin - Velićev 1858., unuk Gašparov 1828., praunuk Ivičin 1800.) imali su sina Pavu (1934. - 1988.), u braku Pave i Marice rođ. Dumenčić, rođena su četri sina: Ivan 1963. (vaš urednik), Petar 1964., Mate 1968. i Milan 1972.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nikola Matovina, Ivan Matovina, Patricia Biskupić Campbell (USA) i Sue O'Reilly (USA), dijele isti šukundjed, Ivica (1800).

Ivan Matovina, 1963. Saborsko, Hrvatska: tata, Pave (1934); djed, Petar (1910); pradjed, Pave (Velić) (1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)

Patricia Biskupić Campbell (USA): mama, Marija Malkoč (1908); baka, Mande Matovina (1883); pradjed, Pave (Velić) Matovina(1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)

Nikola Matovina iz Lisine: tata, Joso (1940); djed, Nikola (1912), pradjed, Marko-Maček (1886-1973); šukundjed, Nikola (1856); prašukundjed, Jure (1824); pra-prašukundjed, Ivica (1800)
Sue (USA): mama, Madeline Matovina (1918); baka, Marija Sertić (1881); prabaka, Bara Matovina (1834); šukundjed, Ivica (1800)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                        Joso Matovina - Beli (slika gore)    Marija Matovina kćer Jovina (slika gore)

Ivan Matovina - Ivica (sin Josardin) (1862. - 1922.) i Manda Matovina (1866. - ....) imali su 10-ero djece: Marija (1889. - ....), Jaga (1891. - 1895.), Bara (1893. - 1893.), Marko (1895. - 1903.), Josip - Jovo (1898. - ....) (slika gore lijevo) , Bara (1900. - ....), Ana (1902. - ....), Jeka 1904. - ....), Kata (1906. - ....), Marija (1908. - 1908.)

 

Josardina kuća je bila na mjestu današnje ujkanove kuće u Donjoj Biljevini (pored Jovine) - Josarda se u Biljevinu doselio iz Senja (djela Saborskog). Rodna kuća mu je bila u blizini današnje Sabljakove.

Mande Matovina kćer Jovina (slika lijevo)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ante - Antić Matovina (sin Josardin) (1865. - 1940.) i Kata Matovina (1870. - 1908.) imali su: 11-ero djece: Ana (1891. ....), Marko (1892. - 1893.), Josip (1894. - 1895.), Jelena (1895. - ....), Bara (1897. - 1898.), Pave (1899. - ....), Mate (1901. - 1901.), Ivan (1902. - 1902.), Bara (1903. - 1903.), Nikola (1905. - ...) i Marija (1908. - 1908.)

Ante - Antić Matovina (1865. - 1940.) i njegova druga žena Jeka Vuković (1872. - 1938.) imali su četvero zajedničke djece: Jaga (1909. - 1913.), Matija (1910. - 1913.), Marko (1911. - 1913.), Mile - Silvestar (1912. - 1997.)

Jeka Vuković (1872. - 1938.) je u prvom braku s Markom Vukovićem (1870. - 1908.) imala troje djece: Stipu (1895. - ...), Maricu (1898.  1920.) i Jagu (1900. - 1902.)

Mile - Silvestar Matovina (sin Antićev) (1912. - 1997.) i Ana Matovina (1913. - 1994.) imali su semero djece: Marica (1936. - 1999.), Jeko rođ. 1939, Katica - Nada rođ. 1940., Marko rođ. 1943., Ante rođ. 1947., Jagoda rođ. 1949., Ankica rođ. 1952.

MATOVINE NA KUSELJU

 

Zvonko Krizmanić Tomićev unuk, i Pave Matovina sin Nikole Antićeva

Fotografija obitelji Mile - Silvestra Matovine

Slika je snimljena 1986. godine ispred Kaptolske lugarnice „Gorščica“ na Medvednici koja je bila na raspolaganju lugaru Juri Čorak suprugu Marice rođ. Matovina.

Na slici su: Prvi s lijeva čuči Mile Matovina (sin Antićev)
U donjem redu s lijeva: Jure Čorak, Miran Čorak sin Miše Čorka, Mihaela Matovina kći Marka Matovine, Ivana Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak
U srednjem redu s lijeva: Marica Čorak rođ. Matovina, Anja Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak, Ruža Grljak rođ. Čorak, Jelena Miloloža rođ. Čorak drži kćer Niku, Vikica Matovina supruga Marka Matovine, Ana Matovina

U gornjem redu s lijeva: Ivan Grljak suprug Ruže rođ.Čorak, Timoty sin Jagode rođ. Matovina, Branko Miloloža suprug Jelene rođ. Čorak, Vesna Čorak Mišina supruga, Mišo Čorak, Marko Matovina, Jagoda rođ.Matovina (živi u Kanadi), Dragan Jagodin suprug

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomo Matovina (1800. - ....) i Kata Sertić (1800. - ....) imali su osmero djece: Marga (1826. - ....), Marko (1829. - 1883.), Josip (1835. - 1881.), Pave (1838. - 1908.), Vid (1840. - 1841.), Vid (1842. - 1921.), Jaga (1845. - 1848.), Jandre (1852. - 1940.)

Vid Matovina (1842. - 1921.) i Manda Sertić (1842. - 1906.) imali su šestero djece: Marija (1864. - ....), Pave (1878. - 1878.), Marta (1880. - 1880.), Mile - Milać (1881. - 1960.), Jure (1884. - 1889.), Matija (1886. - ....)

Mile - Milać Matovina (1881. - 1960.) i Lucija Matovina (kćer Markičina, unuka Josardina) (1881. - ....) imali su 11-ero djece: Mande (1902. - 1985.), Marko (1905. - 1978.), Marija (1907. - 1986.), Kata (1910. - ....), Mate (1913. - 1945.), Marta (1918. - 1991.) Bare (1920. - 1943.), Pere (1924. - 1974.), Ive (1925. - 1943.), Luka (1925. - 1925.) i Vid (1919. 2003.)

ŽENIDBA UDAJA Milaćovi sinovi i kćeri:

Mande Matovina (1902. - 1985.) udala se za Tomu Kovačića (1881. - ....), Marko (1905. - 1978.) oženio ..., Marija Matovina (1907. - 1986.) udala se za Marka Hodaka - Markića (1905. - ....), Kata Matovina (1910. - ....) udala se za Vale Hodaka (1908. - ....), Mate Matovina (1913.  1945. oženio Rožu Matovina (1914. - 20..), Marta Matovina (1918. - 1991.) udala se za Stipu Matovina Čavina (1913. - 1945.), Pere Matovina (1924. - 1974.) oženio Katu  Matovina (1921. - 2003.), Vide Matovina (1929. - 2003.) oženio Baru Vuković (1929. - ....)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ivica Matovina (1800. - ....) + Marija Gđa. Matovina (1803. - 1878.) kbr. 48, imali su 11-ero djece: Marga (1821. - ....) udala se za Grgura Vukovića kbr. 46, Jure (1824. - 1891.) oženio Luciju Špehar kbr. nepoznat, Gašpar (1826  - 1904) oženio Jelenu Vuković kbr. nepoznat, Marko Nikola (1828. - 1833.) umro s 5 godina, Marko (1830. - ....) nema podataka, Bara (1831. - 1833.) umrla kao mala, Bara (1834. - 1897.) udala se za Josipa Sertića kbr. 21, Tomo (1836. - 1910.) oženio Anu Vuković kbr. 55, Josip (1838. - 1838.) umro kao beba, Josip (1840. - ....) oženio Martu Čorak kbr. nepoznat, Marija (1843. - ....) nema podataka.

Gašpar Matovina (1826. - 1904.) i Jelena Vuković (1830. 1904.) kbr. 48, imali su šestero djece: Magdalena (1853. - ....) nema podataka, Tonka (1856. - ....) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 6, Pave - Velić (1858. - 1920.) kbr. 48, oženio Baru Sertić kbr. 19, druga žena je bila Ana Maglić iz Korita, Kata (1861. - 1896.) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 73, Ante (1865. - ...) oženio Margaretu Sertić kbr. 59, Mare (1872. - 1905.) udala se za Mijata Sertića kbr. 19.

Pave - Velić Matovina (1858 - 1920) - i Bara Sertić su imali dvoje žive djece; Mandu (1883 - 1970) koja se udala za Matu Malkoča kbr. 33, vjenčaki se i živili  u Americi i Matu  (1886- ) kratko vrijeme radio u Americi 1905. nije imao potomaka. (6 djece je u ovom braku umrlo kao bebe)

Pave - Velić s  Anom Magdić drugom ženom,udovicom Stjepana Magdića iz Korita koja je sa sobom je k Pavi - Veliću dopeljala kćer Mariju mamu Tome Matanova, imali su  još dvoje djece; Jagu (1909- ) koja se udala za Matu Vukovića kbr. 26 (145) u Ravni Lug i Petra (1910-1935) kbr. 48, koji je oženio Tonku Matovina kbr. 8 (107), Josardinu unuku.

Petar i Tonka su imali sina Pavu (1934-1988), Pave i Marica rođ. Dumenčić (1937- još je živa) imaju 4 sina,  Ivana (1963- ), Petra (1964- ), Matu (1968- ) i Milana (1972- )

 

Ivan i Danica rođ. Sertić imaju; Silviju 1990. i Maria 1991.

Ivan i Danica (muž i žena) imaju istog pretka Ivicu (1800- )

Daničin otac je Joso Sertić, baka Manda Matovina, pradjed Marko - Apa (1877-1967), šukundjed Mate (1849-1901), Daničin pra-šukundjed Jure (1824-1891) je Gašparov brat, a Gašpar (1826-1904) je Ivanov šukundjed.

Petar 1964. je neoženjen, Mate 1968. i Kristina rođ. Lovnički imaju dvoje djece; Mateu i Kristijana, Milan i Dijana-Josepha rođ. Lovnički imaju troje djece; Ivana 1996., Pulinu 1999. i Adrianu 2005.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomo K. Matovina 1800. + Kata Sertić 1800. sin Josip (1835. - 1881.)

Josip Matovina (1835. - 1881.) i Bara Sertić (1834. - 1916.) imali su jedno djete: Ivan - zv. Ćako (1858. 1940.)

Ivan Matovina - Ćako (1858. - 1940.) i Ana Matovina  (Josardina kćer) (1858. - 1940.) imali su 13-ero djece: Barbara (1881. - 1930.), Marija (1883. - 1883.), Josip (1884. - 1936.), Manda (1887. - ....), Marija (1888. - ....), Lucija (1890. - ....), Juraj - Jurić (1892. - 1942.), Ante (1894. - 1897.), Agata (1896. - 1897.), Matej - Matica (1898. - ....), Ante -Antica (1900. - ...), Mile (1903. - ....), Tonka - Cuja (1904. - 1987.)

Milaćov otac Vid,  Ćakin otac Josip i Jandre su rođena braća - Kuće su im bile u Gornjoj Biljevini (na Vrščiću)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jandre  Matovina (1852. - 1940.) i Bara Bićanić (1852. - 1908.) imali su 9-ero djece: Stipe (1874. - ....), Dane (1875. - 1935.), Mare (1878. - 1879.), Ivan (1879. - 1880.), Matt (1881. - 1950.), Jaga (1883. - ....), Joso (1886. - 1886.), Ive (1888. - 1905.), Tomo (1897. - 1903.)

Stipe Matovina (slika gore)1874. - ....) i Marija Vuković (1876. - 1926.) imali su 9-ero djece: Lucija (1899. - 1899.), Bara (1901. - 1976.), Jeko (1905. - 1989.), Lucija 1906. - 1991.), Ivan (1907. - 1974.), Marija (1909. - 1991.) (slika lijevo), Ana (1913. - 1994.), Kate (1915. - 1991.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petar Matovina (Pera Markičin) (1889. - 1944.) i Marija Špehar (1892. - ....) imali su osmero djece: Mate (1914. -1944.), Marta (1917. - ....), Marko (1919. - 1943.), Roža (1923. - ....), Jeko (1925. - ....), Ante (1931. - ....), Ivan (1933. - 2011.), Jagoda (1935. - 1944.)

Mate Matovina (1914. - 1944.) i Kate Matovina 1915. - 1991.) imali su četvero djece: Pere - Pedina (1941. - 2004.), Julka 1942., Mare 1942. i Marko - Markusina 1943.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nikola sin Josardin (1861. - 1940.) i Matija Hodak (1863. - 1930.) imali su osmero djece: Joso (1886. - 1886.), Marija (1890. - 1890.), Mile (1891. - 1891.), Vid (1893. - 1893.), Marija (1895. - 1895.), Bara (1896. - 1896.), Ante (1887. - 1935.) i Joso (1900. - 1904.)

Ante Matovina (1887. - 1935.) i Ana Matovina (1887. - ....) imali su sina Josu - Jockana (1909. - ....)

Joso Matovina - Jockan (1909. - ....) i Roža Tomšić (1909. - ...) imali su osmero djece: Ante, Ana, Petar, Mile, Ivan, Joso, Marica i Marta....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tomićeva obitelj (na slici lijevo Mare Tomićena, njena kćer Jelena i Jelenin sin i unuci, Sidney, Australija)

Mate Matovina (25.4.1846 - ) kbr. 69, najstariji Josardin sin - oženio Klaru Mandu Hodak (1846- ) kbr. 3. imali su troje djece; Josipa (1866- ), Tomu-Tomića (1868- ) i Janju (1870-1936).

Mate je umro od posljedica udarca kamenom u glavu prilikom svađe s Conjarima, djecu su odgojila njegova braća i otac Josarda.

Toma-Tomić i Marija sertić (prvi brak) su imali šestoro djece; Mandu (1891-1891), Pavu (1893-1894), Matu - Matana (1895-1991), Magdalenu (1897-1899), Mariju (1899- ) i Pavu (1902-1902). Iz podataka je vidljivo da je samo Matan doživio odraslu dob, sva njegova braća i sestre su umrli kao mala djeca.

Toma-Tomić i Ana Hodak (drugi brak) su imali četvero djece; Jelenu-Jeku (1918- ), Josipa (1920- ), Milku (1922- ) i Maru (1930- )

Mate-Matan Tomićev sin oženio je Maru Maglić kćer Stjepana i Ane Maglić iz Korita, s njom je imao troje djece; Tomu (1930- ), Jelu i Mariju.

Jeka se udala za Petra Krizmanića kbr. 61 Kuselj, sinovi Zvonko i Slavko ...

Mare se udala za Matu Vukovića - Lačinog iz Borika, 1971. odselili su u Australiju, imaju četvero djece; Jelku, Anku, i dva sina, svih četvoro je rođeno u Tomićevoj kući u Biljevini Saborsko.

 

  Toma Matovina Matanov sin (slika dolje)

 

MATOVINSKA LISINA

Matovinska Lisina je zaselak kod Poljanka nastao krajem 19. stojeća, a naseljen je iz obitelji Matovina iz Saborskog (Senj i Biljevina). Na fotografiji su kuće Matovina iz Lisine obnovljene nakon Domovinskog rata na novoj lokaciji u Poljanku. Lisina u kojoj su Matovine živjeli do 1991. nalazi se u brdu iznad kuća. O nekim Matovinama iz Matovinske Lisine možete više doznati iz članka pod naslovom Matovine iz Matovinske Lisine. Matovinska Lisina je pripadala Župi Saborsko sve do 1962. godine, kada se pripaja Župi Drežnik.

1871. godine Matovina kuće u Saborskom su bile kbr. 8, 9, 48, 56, 57 i 69.

Sve ove podatke prikupila je Sue O'Reilly čiji su preci Matovine. Sue je svojevremeno studirala na univezitetu u Zagrebu, sada živi Chesterfield Virginia, rođena je 16. ožujka 1948. u Hammond Indiana. Podatke crpi iz povijesnih arhiva u Zagrebu, Karlovcu, SAD-u i drugdje.

                                                                                                                                    

 

 

Nikola Matovina

Jure - Đuran Matovina  i Marko Matovina - Apa

Ovdje imate još jedan članak sa sličnim sadržajem: Obiteljsko stablo Matovina

 

Matovine u Hrvatskoj su Hrvati, najvećim dijelom iz Saborskog u okolici Ogulina. U prošlom stoljeću relativno najviše hrvatskih stanovnika s ovim prezimenom rođeno je u okolici Slunja i u okolici Virovitice. U Saborskom u okolici Slunja svaki deveti stanovnik prezivao se Matovina.

...?

BOGAVAC, Pješivci (u 15. v.) iselili se u razna područja; Zaostro i Veliđa (Berane). Doselili su se iz Bogutova Dola (Rovca). Od njih su u: Žari, <Matovina>, Podbišću, uz Taru; Bio (Bijelo Polje); Bor u Gornjem Bihoru (Bijelo Polje), od ovih su Pačariz i drugi; Kotor.
"Prezimena u Crnoj Gori", Vukote i Akima Miljanića.

Komentari  

#1 Mate 2017-01-05 15:22
Ivane zahvaljujem na postavci ovih podataka za Matovine,
moram malo rastumačiti pa ću se još javljati.
Lijep pozdrav. Mate
#2 Ivan 2017-01-05 15:48
Hvala ti Mate na javljanju. U tablici fali dosta podataka (mnogi dokumenti su kroz povijest nestali), neki su nepotpuni, a moguće je da su neki i netočni, pa ako nešto nađeš slobodno javi da to ispravimo.
#3 Mate 2017-01-05 19:31
Ivane,nešto se ipak sjećam što mi je pričao pokojni ćaća i mater pa ću to pokušati staviti na papir.
Lp, Mate
#4 Ivan 2017-01-06 21:19
Nešto što vrlo vrijedno u ovim tablicama je to da su pored nekih imena naših iseljenika upisana zanimanja, odnosno koje su poslove obavljali; kao npr. radio je u talionici čelika, radio je u rudniku, na željeznici, služio je u američkoj vojsci za vrijeme Drugoga svijetskog rata... itd...

You have no rights to post comments