Na karti gore iz 1870.g. je Senj dio Saborskog u kojeg su u 18. stoljeću doselili prvi Matovine.

Po zapisu iz 1825. god. u Saborskom su postojale samo dvije obitelji Matovina. Šest Matovina muškaraca (braće): Marko (1795), Ivica (1800), Nikola (1800?), Tomo (1800?), Stipe (1808), Josip (1811) i njihove obitelji živjeli su u Saborskom na kbr.8.

Tomo (1798), Ante (1800) i Marko (1800?) živjeli su sa svojim obiteljima u Saborskom na kbr.9. 
Svi Matovine u svijetu potiču od ovih devet muškaraca.
Nije jasno koji su od ovih devet muškaraca braća. 1834. godine, uz dopuštenje vojnog zapovjednika, Marko (1795) i Ivica (1800), su sa svojim obiteljima, preselili iz Saborskog 8, i izgradili Saborsko 48 u Biljevini.
 
Najraniji zapisi Matovina; rođenje, brak, smrt su iz 1825.god.
 
Ovdje je popis od 35 Matovina koji su poznati da su živili u Saborskom 1825. godine.

Pave (1765)
Jure (1760)
Marko (1767) i njegova supruga Marija i njihov sin Josip (1811).
Tomo (1768) i njegova supruga Kata i njihova kći Bara (1808).
Martin (1775) i njegova supruga Jele.
Marko (1795) i njegova supruga Magdalena i njihova djeca; Kata (1819), Ante (1820),  Joso - Josarda (1822), i Ana (1824).
Tomo (1798) i njegova supruga Jaga Bićanić i njihove kćeri; Marga (1819) i Jelena (1824).
Ivica (1800) i njegova supruga Marija i njihova djeca; Marga (1821) i Jure (1824).
Nikola (1800) i njegova supruga Bara Sertić i njihova djeca; Jandre (1821) i Jelena (1825).
Ante (1800) i njegova supruga Margareta Vuković.
Marko (1800) i njegova supruga Ana Vuković.
Tomo (1800) i njegova supruga, Kata Sertić.
Stjepan (1808)
Josardina Biljevina

Američki potomci Matovina

Michael stric Sue O'Reilly je prvo dijete od Mate i Marije Matovina rođeno u SAD-u. v. Barbara Grächen koja je rođena 10.5.1910. Michael i Barbara su imali 7 djece: Mary Ann, Michael Thomas, Barbara, Kathleen, Marilyn i Ann Marie. Michael i Barbara su se rastali. Michael je nakon rastave s Barbarom oženio Anu Matovina, kćer Martina Matovine i imali su dvoje djece (KBr 8, tada SAD-u.): Kevina i Lindu. Svi od 9 djece Michaela su živi, osim dvoje najstarijih.

Michael je bio lokalni političar. Jedan od Michaelovih unuka, Timothy Matovina  je profesor teologije na Sveučilištu Notre Dame i autor mnogih knjiga i članaka.

Sue O'Reilly i  Frank Castro, američki potomci Saborčana odradili su ogroman posao u istraživanju svojih korijena. Njihovo istraživanje je rasvijetlilo veliki dio Saborčanske povijesti.  Treba napomenuti da se u ovoj tablici nisu obuhvaćene sve obitelji Matovina iz Saborskog. U ovoj tablici se nalazi 690 imena:  http://www.saborsko.net/doc/Saborsko_Matovina.xls

Obiteljsko stablo MATOVINA  na http://trees.ancestry.com/

You have no rights to post comments