Molitva za djecu

Oče, svako dijete koje nam daruješ čudesan je dar. Ti nam povjeravaš taj život. Kao obitelj smijemo sudjelovati u tvome stvaranju, buditi novi život. Po tome razumijemo tvoju stvarateljsku ljubav i čovjekovu sličnost s tobom. Naša ljubav je vidljiva u svakom našem djetetu. Daj nam snage da svoju djecu ne osjećamo kao teret nego kao dar u kojem mi rastemo u ljubavi i nalazimo svoju najdublju radost. Daj nam jaku i čvrstu vjeru, da kao župna zajednica budemo pravi uzor u vjeri i ljudskosti svakome djetetu. Amen

Molitva je ovo koju je cijela župna zajednica danas molila na sv. misi.

 

Kata Sertić 

Don Goran Antunović 

Molitva za vrijeme školovanja

Gospodine Isuse Kriste, pripremao si se dugo za svoj nastup u javnosti. I ja želim iskoristitti ovo vrijeme školovanja da u životu budem koristan. Rekao si da ti mogu najbolje služiti ako iskoristim darove koje si mi dao. Daj mi radost u učenju. Neka mi Duh Sveti pomogne pogotovo kad je teško. Blagoslovi moje profesore. Trudit ću se da budem s njima u dobrim odnosima. Pomozi nam da bez predrasuda razgovaramo. Daj da nas profesori ispravno shvate i da nas ozbiljno uzmu, da u svemu pravedno odlučuju. Gospodine, jednom ćeš me pitati što sam učinio sa svojim darovima. Trudit ću se da ih dobro iskoristim. Amen 

 

 

Vjeroučitelj Ivica Klečina 

 

Blagoslov školaraca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druženje nakon mise

You have no rights to post comments