Jutrarnja temperatura 11.7°C. Najviša dnevna 20.2°C u 12:45.  Jesen je drugo proljeće, kada svaki list postaje cvijet. (Albert Camus)

 

Malkočevo brdo

Senj

Brdine

Alan - naša mala stepa

 Donje selo - u daljini iza Plaške Glave viri planina Klek

Gornje selo (Tomšići, Hodaci, Matovine) do Biljevine - u desnom djelu slike je šuma Bršljanovica

Na slici desno je Sivnik - pogled s Alana

 

Senj

Panorama Saborskog s Alana

Crkva Rođenja BDM iz 1726. - spomenik kulture nulte kategorije koja je svjedok ponovnog naseljavanja Saborskog nakon Turaka.

Saborsko - pogled s Alana - lijevo od sela se proteže planinski lanac Male Kapele.

Padine Alana na kojima raste divlja trava - pogled prema jugoistoku

Po sredini slike: Varoš, lijevo Brdine, u pozadini Borik (Malkoči, Šolaje, Dumenčići) u daljini lijevo od Plaške glave - Velika Kapela

You have no rights to post comments