Ovaj speleološki objekat ima dvije dimenzije, jedna je špilja a druga je jama. Špiljski dio je dug 15-tak metara, položen je strmo prema dolje i završava s ravnim dnom i  dvoranom 4-5 metara visine. U sredini ove špilje na pola strmine nalazi se okomita jama kao procjep u stijeni dubine 150 - 200 metara, kada u nju bacite kamen pada slobodnim padom 5-6 sek dok ne čujete zvuk udarca u "dno" i nakon toga se još kratko čuje kotrljanje kamena. Lokacija ove špilje/jame je Gornja Biljevina, Vrščić.

 

Za vrijeme 2. svj. rata u ovoj špilji ljudi su skrivali građu za kuću. Danas sam se unutra spustio uz pomoć užeta, na ovo me potaklo jedno iskustvo iz djetinjstva. Naime kada smo Pere i Joso Antini i ja Ive Pavin imali 15 -16 godina, u špilju smo sišli  bez ičega, golih ruku. Spuštali smo se polako po strmini uz desni zid špilje na kojoj se nalazilo krupnije i sitnije kamenje koje je bilo dosta nestabilno, izmicalo se ispod nogu dok smo hodali i kotrljalo se prema dnu pa smo često zastajkivali, odnosno sjedali, a do dna smo prošli samo pola metra od duboke jame za koju smo znali da postoji ali nismo znali na kojem djelu, dok smo silazili Pere je bacao kamenčiće ispred sebe sve dok nismo čuli da je jedan pao u dubinu. Na kritičnom djelu pored jame smo silazili četveronoške na leđa sa nogama savijenima u koljenu s osloncem na pete i rukama otraga, stražnjica je bila kočnica. Bila je to tada velika ludost, no na sreću je dobro završila.

Ulaz u špilju

Pet metara nakon ulaza, desno od ove bijele stijene, je jama duboka 150 - 200 m

Pogled prema ulazu sa 2/3 špilje

U sredini špilje je stijena u obliku rascjepljene kugle, u procjepu je okomita jama.

Dno špilje je ravno, svod je ovdje visok otprilike 5-6 metara

Škale koje je netko nekada davno koristio za silazak u donji dio špilje

Ovo su kosti medvjeda koji je u špilju ušao najvjerojatnije radi zimskog sna, a na proljeće kad se probudio nije se uspio izvući van pošto je penjući se uz strmi dio srušio sve kamenje koje je tu bilo uz desni zid špilje kad je silazio i tako je ostala samo glatka litica po kojoj se nije uspio popeti i tako je uginuo od gladi. Neke kosti su bile djelomično zatrpane kamenjem što bi moglo značiti da su u nju nakon što je medvjed uginuo ulazile i izlazile još neke životinje i tako zbog strmine rušile kamenje po kostima.

Litica iznad kostiju je gola od pokušaja uspinjanja nesretne životinje van. Kada smo mi kao djeca silazili u ovu špilju na ovoj strmini je bilo posloženo kamenje koje sada vidimo pomješano s kostima.

Zanimljivi zaobljeni oblici kamena

Kamena kupola

Pogled u dno s vrha jame

Lokacija jame na karti označena crvenim kružićem

You have no rights to post comments