Slikovni rezultat za širokopojasni internetRazvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa – Gradovi Ogulin i Slunj i Općine Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj.
Ovaj dokument odnosi se na projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije uz državne potpore na području Gradova Ogulina i Slunja i Općina Cetingrad, Josipdol, Plaški, Rakovica, Saborsko i Tounj unutar Karlovačke županije (tzv. Projekt 3 unutar Karlovačke županije).
 
Sadržajno, dokument obuhvaća studiju izvodljivosti i Plan razvoja širokopojasne infrastrukture (PRŠI). Studija izvodljivosti u ovom dokumentu obuhvaća sumarni prikaz rezultata pojedinačnih studija izvodljivosti koje su prethodno pripremljene za svaku pojedinačnu jedinicu lokalne samouprave koja je obuhvaćena ovim projektom. Objedinjavanje većeg broja jedinica lokalne samouprave unutar županije u jedan projekt slijedi preporuke ONP-a vezane uz optimalni zemljopisni obuhvat projekta i optimalni broj potencijalnih korisnika širokopojasnog pristupa u projektu. 
Projekt će biti kandidiran za sufinanciranje sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u financijskom razdoblju 2014.-2020., u sklopu prioritetne osi Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije, investicijskog prioriteta Daljnji razvoj širokopojasnog pristupa i iskorak prema mrežama velikih brzina i podrška prihvaćanju novih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo (oznaka investicijskog prioriteta 2a) Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (u nastavku OPKK).
 
 (...)
 
1.1.6 Općina Saborsko
 
Područje Općine Saborsko nalazi se na krajnjem jugoistočnom dijelu Karlovačke županije. Općina Saborsko ima površinu od 132,0 km2. Općina Saborsko zauzima oko 3,6 posto površine Karlovačke županije i 0,6 posto od ukupnog broja stanovnika Županije. Općina Saborsko pripada Ogulinskoj regiji koja ima sjedište u gradu Ogulinu, a obuhvaća Grad Ogulin te Općine Tounj, Josipdol, Plaški i Saborsko. Općina Saborsko graniči s Općinama Plaški, Rakovica, Vrhovine i Plitvička jezera te Gradom Otočcem.
 
Na području Općine Saborsko, prema rezultatima Popisa stanovništva 2011., ukupno živi 632 stanovnika u 4 naselja. Prosječna gustoća naseljenosti je samo 4,8 stanovnika po km2, što je višestruko manja vrijednost od prosječne gustoće naseljenosti na razini Republike Hrvatske (75,7 stanovnika po km2) i prosječne gustoće naseljenosti na razini Karlovačke županije (35,6 stanovnika po km2). Stanovništvo Općine koncentrirano je u istoimenom središnjem naselju Saborsko (462 stanovnika ili 73,1% stanovništva cijele Općine) (Tablica 1-1, Tablica 1-2). Sva naselja u Općini nalaze se uzduž državne ceste D-42
 
U Općini Saborsko postoji značajan broj stambenih jedinica koje se ne koriste za stalno stanovanje. U prosjeku 22,7% stambenih jedinica se ne koristi za takve namjene, što je više u odnosu na vrijednosti županijskog (9,5%) i nacionalnog prosjeka (14,8%).
 
Uzevši u obzir raspored stanovništva u Općini, u naselju Saborsko smještene su sve javne ustanove (administrativne, obrazovne i zdravstvene) - Tablica 1-6. Koncentracija javnih korisnika, uz povezivanje tih korisnika na naprednu širokopojasnu mrežu, pruža potencijal za ostvarenje značajnih društvenih i ekonomskih koristi vezanih uz informatizaciju javne uprave te obrazovnog i zdravstvenog sustava.
 
(...)
 
Prema Uredbi o indeksu razvijenosti [14] za Općinu Saborsko izračunata je vrijednost indeksa razvijenosti od 51,62%, što je ispod prosjeka Republike Hrvatske, te je Općina svrstana u II. skupinu razvijenosti.
 

Dodaj komentar

Security code
Osvježi