Prošle su 23 godine od završetka rata, a Hrvatska još nije u potpunosti razminirana. Još uvijek ima zaostalih mina koje se nalaze na rubovima naselja u kojima ljudi žive, rade, a nerijetko i stradavaju. Ovih dana se radi na razminiravanju Borika i širokog kruga šumskog predjela oko bivšeg vojnog skladišta goriva neposredno uz željezničku postaju Lička Jesenica.

   

 

 

 

 

 

 

Panorama Saborskog snimljena sa ruba miniranog područja 

 

VOJARNA LIČKA JESENICA

 

Jedan od objekata bivše vojarne 

 

Jedan od četri velika rezervoara goriva u vojarni Lička Jesenica 

Panorama Jesenice iz kruga vojarne 

Panorama          

You have no rights to post comments