Malo tko nije upoznat sa slučajem prostornog plana za Nacionalni park Plitvička jezera kojeg je Sabor Republike Hrvatske, ili bolje kazati ono malo zastupnika zaostalih u sabornici, izglasalo u travnju 2014. godine. Zahvaljujući tom prostorno-planskom dokumentu na području našeg najpoznatijeg nacionalnog parka doslovno je buknula apartmanizacija, a time i sve negativne popratne pojave od ileglanih vodocrpilišta iz potoka Plitvice do izravnih ispusta fekalija izravno u okoliš o kojima su kipjeli mediji.
(U Ožujku 2018. se u slapištu Milke Trnine odvalila jedna cijela barijera uslijed čega je nestalo jedno jezerce - slika lijevo) foto: saborsko.net
 
Krenimmo redom. Izrada tog vrlo važnog dokumenta trajala je gotovo devet godina, od 2005. kada je potpisan prvi ugovor između Urbanističkog instituta Hrvatske i Županijskog ureda za graditeljstvo i prostorno planiranje Ličko senjske županije koja je vodila posao, a sve je uredno plaćao Nacionlani park. Ugovoreni iznos bio je oko milijun kuna s time da je kasnije raznim aneksima iznos lagano rastao u nebesa. Jedan od najzanimljivijih aneksa svakako je onaj koji se odnosio na konzervatorsku studiju kojom je netko trebao popisati sve objekte na potručju NP-a. Isti je uredno plaćen no nikada nije ugledao svjetlo dana niti je dostavljen Nacionalnom parku. Važno je naglasiti kako je ovaj, novi prostorni plan zamijenio stari iz 1986. godine koji je po kazanjima resornog Ministarstva i izvođača bio loš, štur i liberalan. Bio je toliko liberalan da je na cjelokupnom slivnom području Plitvičkih jezera bila zabranjena nova gradnja, a naročito u zoni od 200 metara uz vodotoke i jezera gdje je proglašena zona najstrože zaštite.
 
Novim je prostornim planom iz 2014. godine ta odredba ukinuta i danas su u toj zoni vanjski investitori izgradili preko 1000 novih smještajnih jedinica. Nadalje, starim prostornim planom bila je definirana građevinska zona unutar koje je bilo moguće obnavljati isključivo postojeće objekte. Novim je prostornim planom ta odredba ukinuta i vanjski su investitori izgradili preko trideset novih velebnih zdanja koja nikada u Parku nisu postojala! Još je tragičnije da za isto to područje planer nije predvidio uključivanje u regionalni sustav odvodnje otpadnih voda. Ovo su podaci samo za sela u slivu jezera kao što je npr. Plitvica selo. Gotovo je isto stanje u naseljima unutar NPa a koja nisu u neposrednom slivu jezera. 
 
Apartmanizacija u Plitvica Selu slika gore, foto: saborsko.net
 
Opće je poznata činjenica da svjetsku slavu NP Plitvička jezera mogu velikim dijelom zahvaliti što se nalaze na popisu svjetske baštine UNESCOa. Ta ista organizacija upoznata je s problemom prekomjerne apartmanizacije, vrlo sumljivim prostornim planom i prekomjernim posjećivanjem koji sve više narušava zaštićene prirodne vrijednosti (broj posjeta u 2018. popeo se na preko 1,9 milijuna posjeta). U nekoliko je navrata ta organizacija upozorila na opetovana kršenja regula iz Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne bašine. Prošle, 2018. godine Komisija je dala rok Republici Hrvatskoj da unaprijedi stanje sukladno zahtjevima međutim gotovo da niti na jedan zahtjev Republika Hrvatska nije odgvorila učinkovito na način da su u Parku vidljivi pozitivni pomaci. Naprotiv, gradnja se nastavlja, posjet nekontrolirano raste, problem otpadnih voda se kozmetički maskira itd. Drugim riječima, nastavli li se Parkom upravljati strategijom stihijskog aprtmanskog turizma na uštrb prirodnih vrijednosti i lokalnog stanovništva, Plitvička jezera će izgubiti sve svoje prestižne atribute. A sve je počelo, poput pandorine kutije, usvajanjem pogubnog Prostornog plana 2014. godine.
 
 Kostelčeva špilja - odlomljeni stalaktit uslijed prolaska teškh kamiona i građevinskih strojeva cestom iznad. foto: saborsko.net
 
Jedna od rijetkih aktivnosti prihvaćenih od strane resornog Ministarstva, a naloženih od Komisije za svjetsku baštinu UNESOa je revizija tog istog prostornog plana. Euforčno se najavljivalo kako će izmjene znatno poboljšati trenutno stanje i donekle uvesti red u prostor Nacionlanog parka. Tekstovi su puni imeprativa o nacionalnom značaju parka kao prirodnoj vrijednosti od neprocjenjivog značaja. 18. listopada 2018. godine resorno minitarstvo objavilo je natječaj pod nazivom "Nabava usluge izrade Izmjene i dopune Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera". I da ne duljimo, 21. prosinca te iste 2018. godine objavljena je Odluka o odabiru ponude. Gotovo je groteskno da je odabran isti onaj izvođač koji je izradio Prostorni pan iz 2014. godine kojim je otvorena pandorina kutija i legalizirana divljačka apartmanizacija Nacionlanog parka Plitvička jezera kao perjanice prirodnih ljepota Hrvatske, unatoč svim upozorenjima i protivljenjima struke i institucija! Drugim riječima, umjesto odgovornosti izvođač je za svoje "remek djelo" dodatno "nagrađen" novim poslom u vrijenosti od 540.000 kuna.
 
 

 

 

 

Komentari  

#1 Ivan 2019-01-25 12:54
Čisto sumnjam da će se išta bitno promjeniti. Bio bih zadovoljan kada bi se točno definirala granica na Kuselju.

You have no rights to post comments