Današnja temperatura je išla od jutarnih -6.4 °C, pa do najviše dnevne od 15.8 °C izmjerene u 12:00 sati. Slika gore je mjesto gdje migranti najčešće izlaze šumskom cestom iz pravca Rakovice na glavnu D-42 cestu kod Biljevine.  Na slici s lijeve strane ceste u snijegu se vide ljudski tragovi koji vode prema šumi, a jedan mještani je vidio 6-7 osoba dalje od ovoga mjesta na rubu šume zvane Lugovi.
 
Tragovi migranata (6-7) u snijegu stari nekoliko dana, možda i tjedan... 
 
Današnji dan je bio kao stvoren za šetnju i boravak na otvorenome. 

Pogled na Sertiće (bivši zaselak Spudići), Borik i Malu Kapelu u pozadini, s matovinskih njiva u Senju. Senj je zaselak u sredini Saborskog kojega su krajem 17. ili početkom 18. stoljeća naselili Matovine, kada je Saborsko bilo ponovno naseljavano nakon Turaka. Ovdje desno su bile prve dvije kuće Matovina. 

You have no rights to post comments