Svim Saborčanima su dobro poznati pojmovi; Kvartir, Popov šanac, Kloštar. Kvartir je kuća u kojoj je do rata 1991. stanovao svećenik. Popov šanac je jarak nedaleko kvartira u kojeg se slijeva voda s ceste, tu je otkrivena masovna grobnica iz 1991. Kološtar je dio Saborskog između škole i crkve. To je ono što mi znamo, a što su prava značenja tih riječi i prava namjena objekata pod tim nazivom, pročitajte u nastavku.
Kvartir: (fr. quartier, njem. Quartier) stan, sklonište, nastamba; voj. logor, logorište, vojnički stan izvan vojarne...
 
Šanac: (njem. Schanze) voj. poljsko utvrđenje, rov, opkop
Specifično poljsko utvrđenje naziva se šanac. Etimologija kaže da izraz šanac potiče od njemačke riječi schanze i predstavlja tip poljskog utvrđenja (rova) u službi defanzivnog borbenog sredstva i napravljeni su od zemlje. Šanac je sličan jarku, ali znatno se razlikuju i ne treba ih mješati, jer je šanac složeniji zemljani rad za borbu i od jarka i od rova, premda je jarak nerijetko dio šanca (šančeve odbrane).
 
"popov šanac" masovna grobnica iz 1991.
 
Kloštar - klàustār 
DEFINICIJA - arhit. četverokutno unutarnje dvorište samostana okruženo trijemom sa stupovljem
ETIMOLOGIJA - lat. claustrum ≃ claudere: zatvoriti
klaustar, kloštar, manastir ?, samostan, stalno prebivalište kaluđera, monaha, fratara, redovnika; četverokutno dvorište u takvom zdanju
 
 
Popov šanac - Saborsko. Na desnom kraju slike se vidi pravilno oblikovan rub terena koji odgovara opisu šanca - istočna strana. Gotovo je istovijetan ovome na slici ispod...
 
Povezana slika
 
...šanac - Karlovac http://www.kafotka.net/price/5120
 
 
Pogled ispod Borika na Saborsko. Na slici se vidi: šanac lijevo, kvartir u sredini i crkva desno
 
 
Godina izgradnje župnog stana.
 
 
Župni stan je isforsiranom obnovom 1996./97. izgubio svoju kulturnospomeničku vrijednost, jer nije obnovljen u izvornom obliku. Župna kuća je imala dvorišnu zgradu (oštećenu u ratu)  i dvorište ograđeno kamenim zidom - sve je porušeno pod blagoslovom crkvenih i lokalnih vlasti, a s tim materijalom je zatrpana Lokva koja je služila za napajanje stoke. Napravljena je dvostruka devastacija.
 
Još su vidljivi temelji dvorišne zgrade...
 
Oko župnog stana je široki jarak, a u sredini je izdignuti plato cca 100 X 100 metara s kojeg pogled seže daleko naokolo.. Nije li možda na ovome mjestu bio srednjovjekovni dvorac?
 
(...) "Za župni stan, kaže Benzoni, da je u dosta lošem stanju, a nalazi se u glavnom naselju, dok je crkva udaljena od stana pola sata hoda.
Već od početka došla je do izražaja teškoća što je župna crkva dosta udaljena od glavnog naselja u kojem se nalazi i župni stan. Pogotovo je zimi teško doći do crkve".
"Biskup Čolić (1745.-1764.) predlagao je da se župni stan prenese (bio je od drveta) do župne crkve, ili da se zamijeni s nekim od časničkih stanova koji se grade nedaleko crkve".
 
 
Časnički stanovi koje spominje biskup Čolić su mogli biti upravo na mjestu današnjeg župnog stana (kvartira), a možda čak i dvorac koji se  spominje u Mogruškom urbaru. Na ovoj karti iz 18. stoljeća se vidi crkva St: Ivan što odgovara poziciji današnje kapela Rođenja BDM, a sjevernije uz glavnu cestu je ucrtana obrambena kula ili dvorac (u crvenom krugu)...
Na osnovu gornjih podataka usudim se zaključiti da je na mjestu današnjeg župnog stana bio srednjovjekovni vojni objekat - dvorac - kula. U nekim izvorima se navodi da je dvorac bio na mjestu stare saborčanske škole.
 
 
Na karti iz vremena Modruške županije stoji da je u Saborskom bio manji frankopanski dvorac, gostionica, naselje ali ne i crkva...?  Urbar navodi samo "zemle crikvene na Zaborski ki pop derzi"
I.M.

You have no rights to post comments