Logo udruge je kvadratnog oblika dimenzija 7X7 cm u kojem se, u gornjem djelu, nalazi logo udruge u obliku kruga promjera 3 cm unutar kojeg se nalazi crtež koji dočarava brdsko planinski karakter Saborskog, a u donjem djelu je tekst: Udruga "Saborsko moj zavičaj".

Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: UDRUGA "SABORSKO MOJ ZAVIČAJ", a u sredini pečata nalazi se crtež koji dočarava brdsko planinski karakter  Saborskog.

You have no rights to post comments