U Saborskom su se ovih dana opet uznemirili duhovi, naime "grupa građana", njih troje..., pokrenulo je inicijativu za potpisivanje peticije, sa zahtjevom da se bivšoj načelnici Općine Saborsko Đurđici Špehar inače medicinskoj sestri, onemogući povratak na njeno staro radno mjesto u ambulantu Saborsko u kojoj je radila do izbora 2009. kad je izabrana za načelnicu Općine Saborsko. Đurđica je inače prije povratka u Saborsko 10 godina radila u OB Ogulin, a za vrijeme Domovinskog rata bila je u vojnom sanitetu i dragovoljac je Domovinskog rata.

Inicijatori ove peticije su potpise sa navedenim zahtjevom (navodno 130 potpisa) predali ravnateljici Doma zdravlja Ogulin gđi. Zlati Kurelac. Đurđica Špehar se, naime po sporazumu s Domom zdravlja sklopljenim  prije stupanja na dužnost načelnice općine 2009. godine, treba vatiti na svoje staro radno mjesto u ambulantu Saborsko po prestanku mandata načelnice općine, što se i službeno dogodilo jučer 23.05. 2013. kad je svoju dužnost predala novoizabranom načelniku Marku Bićaniću.

Također imamo informacije da su neki od prikupljača potpisa mještanima govorili kako skupljaju potpise za referendum, koji je aktualan ovih dana u RH, pa je sukladno tome logično upitati se kakva je valjanost tih "navodnih" 130 potpisa i jesu li potpisnici uopće bili svijesni što potpisuju.

Inicijatori potpisivanja peticije "prijete", da ako se ne ispune njihovi zahtjevi, da će svih 130 potpisnika podići svoje kartone iz ambulante u Saborskom i prijeći kod nekog drugog liječnika...!? Ovdje treba dodati kako izbor nije velik, najbliža ambulanta je u Plaškom udaljena 30 km od Saborskog, a ostale su u Josipdolu 40 km i Ogulinu 50 km, pa se postavlja pitanje humanosti i cilja ove peticije prema svima drugima, a naročito starijim osobama koje se žele i dalje liječiti u Saborskom, jer ako se uistinu ostvari da 130 pacijenata prenese svoje kartone u druge ambulante, postoji velika vjerovatnost da se ambulanta u Saborskom zatvori zbog ionako malog broja pacijenata.

Pored svega navedenog postoji i pitanje zakonitosti ovakvog, od kuće do kuće, prikupljanja potpisa za peticiju.

Đurđica Špehar ipak u ponedjeljak dolazi na posao u ambulantu u Saborskom, što je sukladno sporazumu koji je potpisala s Domom zdravlja Ogulin, tako da ćemo vidjeti kako će se stvari odvijati dalje, realno je da bi najviše 10-tak osoba moglo zaista podići svoje zdravstvene kartone iz ambulante u Saborskom i potražiti drugog liječnika, isključivo zbog osobnih animoziteta prema Đurđici Špehar.

You have no rights to post comments