1775. godine prilikom prve numeracije  Saborsko broji 42 kuće (Hodak 1 - Šolaja 42). Profesor Holjevac u svojoj knjizi Ogulinska pukovnija  (1746.-1873.) kaže da su kućni brojevi nakon prvog numeriranja 1775. godine davani redom kako su se gradile nove kuće.

Uz dopuštenje vojnog zapovjednika braća Marko (1795) (Josardin otac) i Ivica (1800) (Gašparov otac) su 1834. godine sa svojim obiteljima preselili iz Saborskog 8 (Senj) i izgradili Saborsko 48 (Donja Biljevina). Već u prvoj generaciji je s kbr. 48 iz Biljevine u Matovinsku Lisinu se odselio Jure (1824) Gašparov (1826) brat.

Toma Matovina (1800) (Ćakin djed) je iz Saborskog 8 (Senj) preselio u Gornju Biljevinu kbr. 107 /8 na Vrščić. Moja pretpostavka je da je i ostatak Gornje Biljevine (Čovini i Kakini) naseljen iz iste kuće tj. iz Saborsko 8 (Senj). Dok je Saborsko 9 ostalo u Senju i tamo su izgradili još kuća. Gruntovnica u Ogulinu potvrđuje da je Josardina kuća broj 69 bila zadnja izgrađena i evidentirana kuća u gruntovnici prije raspada Vojne Krajine 1873. godine. Kuća br. 48 je bila prva kuća u Donjoj Biljevini. Iz kuće br. 8 u Senju su potekli još i Martin (1770) kbr. 8, Nikola (1800) kbr. 71 Čavini , kbr. 72 Ante i Marija Špehar ..., Stipe (1808) kbr. 75 (Jeko Matičina-Mare Janjina), i kbr. 76 ...?

 

Kuća br. 48 u D. Biljevini je bila na ovome mjestu, po prilici kako je označeno.

Temelji kamene peći

 

"Staro kućišće" Na ovome mjestu su rođeni moj otac Pave, moj djed Petar, moj pradjed Pave-Velić, moj šukundjed Gašpar ...  Kuća je ovdje bila sve do 1938. g. dok je bila živa Ane Velićova moja prabaka. Ostavši sama s sinom Pavom, nakon smrti muža Petra od tuberkuloze, moja baka Tonka Matovina - Cuja (1904-1987) je kuću preselila na mjesto gdje danas živimo (Saborsko 276). Danas je to Biljevina 21 i 23, Saborsko.

Tonka Matovina - Cuja (1904-1987) je sestra Barbare Matovina (1881-1930) koja se udala za Poldu Vukovića (1878-1947), a potom su imigrirali u USA. Barbara je prabaka Franka Castra (1968-), mog daljnjeg rođaka.

 

 

(Foto: staro kućišće kbr. 48)

Najstarije podatke o Matovinama imamo iz vojnih evidencija "Granične pješačke pukovnije" iz razdoblja 1757-1820.g.

 
Matovina Marko 1740-) kbr. -   
Matovina Toma (1745-) kbr. 8    
Matovina Ante (1750-) kbr. 9
Matovina Mate (1775-) kbr. 8
Matovina Pave (1775-) kbr. 9
Matovina Martin (1775-) kbr. -
Matovina Jure (1760-1830) kbr. -
Matovina Toma (1770-) kbr. -
 
Po zapisu iz 1825. god. u Saborskom su postojale samo dvije obitelji Matovina.
Šest Matovina muškaraca (braće): Matovina Martin (1770-1827), Marko (1795), Ivica (1800), Nikola (1804), Toma (1800), Stipe (1808) i njihove obitelji živjeli su u Saborskom na kbr.8.
Tomo (1798), Ante (1800) i Marko (1800) živjeli su sa svojim obiteljima u Saborskom na kbr.9.
Godine 1834. uz dopuštenje vojnog zapovjednika, Marko (1795) i Ivica (1800), su sa svojim obiteljima, preselili iz Saborskog 8, i izgradili Saborsko 48.
1871. godine Matovina kuće u Saborskom su bile kbr. 89, 33, 34, 35, 36, 485657 i 69.

Marko Matovina (1795) kbr. 48 i Magdalena (prezime nepoznato), umrla 22.4.1853. u dobi od 58 godina imali su: Kata 1819, Ante 1820, Joso (Josarda) 1822. - 1.3.1895., Ana 1824, Luka, Bara, Mate, Jelena

Joso - Josarda Matovina kbr. 48 i Bara Tomšić su imali: Lucija, Mate, Mande, Markica,  Ante, Jure, Ana, Nikola, Ivan-Ivica,  Ante-Antić, Marija i Jaga

Josarda i njegovi sinovi su kasnije imali kbr. 69 u D. Biljevini - odvojili su se od broja 48.

 

Donja Biljevina (karta) i kbr. 69  i 48

Ivica Matovina (1800. - ....) + Marija Matovina (1803. - 1878.) kbr. 48, imali su 11-ero djece: 

Marga (1821. - ....) udala se za Grgura Vukovića kbr. 46,

Jure (1824. - 1891.) oženio Luciju Špehar, Jurina loza se dalje nastavlja u Matovinskoj Lisini: sin Mate (1849-1901.), unuk Marko - Apa (1877-1967), praunuk Jure (19.02.1931-31.07.2014), i šukununuk Mate (1962. - ) sada živi u Poljanku.

Gašpar (1826  - 1904) oženio Jelenu Vuković kbr. nepoznat (Gašpar je ostao živjeti na kbr. 48)

Bara (1834. - 1897.) udala se za Josipa Sertića kbr. 21, 

Tomo (1836. - 1910.) oženio Anu Vuković kbr. 55, 

Josip (1840. - ....) oženio Martu Čorak kbr. nepoznat, 

Gašpar Matovina (1826. - 1904.) i Jelena Vuković (1830. 1904.) kbr. 48, imali su šestero djece:

Tonka (1856. - ....) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 6, 

Pave - Velić (1858. - 1920.) kbr. 48, oženio Baru Sertić kbr. 19, druga žena je bila Ana Magdić iz Korita, 

Kata (1861. - 1896.) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 73, 

Ante (1865. - ...) oženio Margaretu Sertić kbr. 59, 

Mare (1872. - 1905.) udala se za Mijata Sertića kbr. 19.

Pave - Velić Matovina (1858 - 1920) oženio Baru Sertić, KBr. 19; zatim Ana Magdić, iz Korita. Ana je bila  udovica Stjepana Magdića udala se za Pavu Matovina (Velića) koji je umro 1908. na KBr. 202 (48). Ana je umrla 29/10/1938. u dobi od 67 godina, tri dana prije vjenčanja svoje kćeri. Ana je baka Tome Matanova i majka Tomine mame Mare Magdić.

- S Barom Sertić je imao:

Mandu (1883 - 1970) koja se udala za Matu Malkoča kbr. 33, vjenčali se i živili  u Americi i 

Matu  (1886- ) kratko vrijeme radio u Americi 1905. nije imao potomaka. (6 djece je u ovom braku umrlo kao bebe)

- S  Anom Magdić drugom ženom, udovicom Stjepana Magdića iz Korita koja je sa sobom je k Pavi - Veliću dopeljala kćer Mariju mamu Tome Matanova, imali su  još dvoje djece; Jagu (1909- ) koja se udala za Matu Vukovića kbr. 26 (145) u Ravni Lug i  Petra (1910-1935) kbr. 48, koji je oženio Tonku Matovina kbr. 8 (107), Josardinu unuku.

Petar i Tonka su imali samo sina Pavu (1934-1988), Petar je umro u dobi od 25 godina od sušice.

Tonka je nakon smrti muža Petra 1934. i svekrve Ane 1938. staru kuću preselila bliže glavnoj cesti. Novom numeracijom dobija kbr. 276. 

Pave (1934-1988) i Marica rođ. Dumenčić (1937- još je živa) imaju 4 sina,  Ivana (1963- ), Petra (1964- ), Matu (1968- ) i Milana (1972- )

 

NA KARTI iz 1871. DIO SABORSKOG - "SENJ" Matovine su na kbr. 33, 34, 35, 36, 56 i 57. Kuće br. 48 i 69 su tada već bile u Biljevini.

Senj - crvenim krugom je označeno mjesto (tzv. Staro kućišće) gdje su živjeli prvi Matovine u kućama br. 8 (9) i 9(10)  iz kojih su nastale kuće br. 48 i 69 u D. Biljevini.   

 

ČLANKE O ISTOJ TEMI MOŽETE NAĆI NA SLIJEDEĆIM LINKOVIMA:

http://saborsko.net/index.php/arhiva-clanaka/1881-matovina

http://saborsko.net/index.php/saborcanski-rodovi/87-saborcanski-rodovi-matovina

http://saborsko.net/index.php/povijesne-teme/1227-sve-o-matovinama

Komentari  

#1 Stjepan 2020-09-30 06:11
Pozdrav Ivane,
Moram priznati da me veseli kad vidim sa kolikom ljubavi pišeš o našem rodoslovlju u Saborskom.
Nama koji ne živimo u Saborskom a vežu nas samo ljubav prema kraju od kud su roditelji to puno znači.
Još jednom puno ti hvala lijep pozdrav.
Neka dragi Bog blagoslovi tebe i tvoju obitelj

You have no rights to post comments