Slika lijevo je iz 1990. - pitom krajolik, a slika desno iz 2022. - divljina. Nakon tolikog niza godina od povratka, unatoč napretku tehnike, danas imamo strojeve za malčiranje, bagere, kosilice i sve ostalo. Umjesto da napredujemo, da uređujemo selo kao civilizirana zajednica mi nazadujemo, postajemo divljina - slike najbolje govore u prilog ovim tvrdnjama.

 

Imamo Hrvatsku! uzviknuo je Tuđman 24. svibnja 1992. u Zagrebu kada smo primljeni u UN, no nije mogao ni sanjati što će s njom biti nakon njegove smrti. Iste te godine je šaman Hodak u Ogulinu uzviknuo; Imamo Općinu!. Sada se vidi zašto ju imamo - za ništa! To je obična sinekura za uhljebe koji primaju plaće, a ništa ne rade. I eto nam Lijepe naše, odnosno njihove, jer je po njihovoj mjeri. U 30 godina smo u samostalnoj Hrvatskoj izgubili milijun stanovnika, a Saborsko je u zadnjih 30 godina izgubilo 60% svog stanovništva, sa 852 /1991.g. na 334 /2021.g. Ovaj zadnji broj je veći za 30% od stvarnog, tu su popisani svi prijavljeni po mjestu prebivališta, a tko zna gdje su. Stvarni broj stanovnika koji žive 365 dana u Saborskom je ispod 200. Nisu za ovakvu Hrvatsku ginuli naši najbolji sinovi, no koga više briga za to, njih i onako već odavno nema!

1990.

U subotu 1.10.2022. je u ovom nepreglednom zavoju (nepreglednom zbog nemara Općine, a ne zbog konfiguracije terena) došlo do teške prometne nesreće s teže ozlijeđenim osobama.

Pogledajte ovo lijevo i desno uz cestu - džungla

Ulaz u centar Saborskog 200 metara prije crkve - džungla - sramota

SIVLJI DEPONIJ NA ULAZU U SABORSKO - SRAMOTA...!

Komentari  

#1 Ivan 2022-10-04 04:36
Ministarstvo prostornog uređenja, ...
KOMUNALNI RED
Odluka o komunalnom redu
Članak 10.

Vlasnici, odnosno korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su dvorišta, vrtove, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište te druge površine, a osobito u dijelu koji je vidljiv s javne površine, održavati urednima i čistima.

Ako se dvorišta, vrtovi, zelene i druge površine zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište, te druge površine uz javne površine, ne održavaju urednima i čistima, komunalni redar naredit će njihovom vlasniku, odnosno korisniku otklanjanje uočenih nedostataka.

Ukoliko vlasnici, odnosno korisnici prostora/zemljišta iz prethodnog stavka u ostavljenom roku ne postupe sukladno nalogu komunalnog redara, ti će se nedostaci otklonit putem treće osobe na trošak vlasnika, odnosno korisnika prostora/zemljišta.
#2 Ivan 2022-10-04 04:45
Brojni osvajači i okupatori prođoše ovom zemljom, a narod ostade. Onda dođoše "DOMOLJUBI" i narod ode...

You have no rights to post comments