Prezimena na –as i augmentativna prezimena na –ina karakteristična su za dinarski kulturni areal,  gdje je bilo rasprostranjeno vlaško stanovništvo. Prezimena na –as upućuju na neslavensko porijeklo (“svi -asi su Vlasi”), dok se augmentativna prezimena na –ina tumače teškim stočarskim životom u planini. Takva prezimena jedinstvena su pojava u slavenskim prezimenima. (ŠIMUNOVIĆ 2006:129-130, 301) Prezimena navedenog tipa u popisu jesu: Maras, Paskas, Pekas, Vitas, odnosno Arežina, Javorina, Komadina, Ljuština, Matovina, Olbina, Polovina, Rukavina, Stranjina.

(Foto: Senj - Matovine - Saborsko)

Prezime Matovina - istraživanje Damira Milakovića

Matovine u Saborskom u 18. i 19. stoljeću

Saborčanski rodovi: http://saborsko.net/index.php/saborcanski-rodovi

 

Po zapisu iz 1825. god. u Saborskom su postojale samo dvije obitelji Matovina.
Šest Matovina muškaraca (braće): Martin (1770), Marko (1795), Ivica (1800), Nikola (1800), Toma (1800), Stipe (1808) i njihove obitelji živjeli su u Saborskom u Senju na kbr.8 (slika lijevo).
Tomo (1798), Ante (1800) i Marko (1800) živjeli su sa svojim obiteljima u Saborskom u Senju na kbr.9 (slika lijevo).
Godine 1834. uz dopuštenje vojnog zapovjednika, Marko (1795) i Ivica (1800), su sa svojim obiteljima, preselili iz Saborskog 8, i izgradili Saborsko 48 u Donjoj Biljevini.
1871. godine Matovina kuće u Saborskom su bile kbr. 8, 9, 34, 35, 48, 56, 57 i 69.

(Foto: crveni krug na fotografiji označava mjesto gdje su bile kuće kbr. 8 i 9)

(Karta iz 1870., kuće Matovina u Senju) Karta Saborskog sa zemljišnim parcelama iz 1870.

Karta Saborskog iz 1763. - 1787. Karta 1865.-1869. https://mapire.eu/en/

 

Vjenčani u Saborskom od 1903.-1939.

Vjenčani 1903-1939

 

Tijekom 100-godišnjeg razdoblja od 1802. do 1902. u Saborskom je u preko 1000 obitelji rođeno i kršteno više od 5000 djece kao katolika. Gotovo trećina njih umrla je prije nego što su bili dovoljno stari da bi bili u braku, a ostali su bili u braku, gotovo bez iznimke. Bilo je samo nekoliko bračnih parova koji nisu rodili djecu iako je stopa smrtnosti u nekoliko obitelji bila čak 90%.

Prezimena obitelji: Antolić, Bićanić, Conjar, Čorak, Dumenčić, Galović, Grdić, Hodak, Kovačić, Krizmanić, Malkoč, Matovina, Sertić, Špehar, Spudić, Štefanac, Štrk, Tomšić, Vuković i Žagrović.

Najčešća imena su bila Ana, Ante, Bara, Ivan, Jaga, Jeka, Jelena, Josip, Jure, Kata, Luka, Lucija, Magdalena, Marija, Marko, Mate, Nikola, Pave, Petar, Stipe, Toma i Vid. Svi u Saborskom su potomci samo jednog od 100 različitih muškaraca. Primjerice, Tomšići imaju samo dva zajednička pretka, dok Vukovići imaju čak 20. Međutim, ako su se sačuvali matični podaci iz kraja 1700-ih, tada bi broj zajedničkih predaka vjerojatno bio veći od 60. Dakle s mnogo brakova među saborčanskim obiteljima, stanovnici Saborskog su jedna velika obitelj s jednim stablom obiteljske povijesti!

Sue

 

POTOMCI MATOVINA s kraja 18, i početka 19. stoljeća, pa do danas

Marko Matovina (1795. - 1878.) i Magdalena Gđa. Matovina (1795. - 1853.) imali su osmero djece, najmađi je bio Joso - Josarda (1822. - 1895.). Tadija Tomšić (1805. - 1855.) i Lucija Špehar (1809. - 1885.) imali su kćer Baru (1825. - 1899.).

Joso - Josarda Matovina (1822. - 1895.) i Bara Tomšić (1825. - 1899.) imali su 12-ero djece: Lucija (1843. - ....) udala se za Josipa Špehara kbr. 23, Mate 25.4.1846. oženio Klaru Mandu Hodak (Tomićev otac, umro od posljedice udarca kamenom u glavu u svađi s Conjarima), Manda (1848. - ) nema podataka, Marko - Markica (1851. - 1940.) oženio Martu Krizmanić kbr. 16, Ante (1854. - 1864.) umro kao djete, Jure (1856. - ) nema podataka, Ane (1858. - 1940.) udala se za Ivana - Ćaku Matovina kbr. 8, Nikola 1861. - 1940.) oženio Matiju Hodak kbr. 12, Ivan (1862. - 1922.) oženio Mandu Matovina kbr. 8, Ante - Antić (1865. -1940.) prva žena Kata Matovina kbr. 8, druga žena Jeka udovica Marka Vukovića kbr. 47, Marija (1867. - 1940.) udala se za Poldu Matovina kbr. 56 i Jaga (1868. - ) udala se za Nikolu Matovina kbr. 9.


(foto Donja Biljevina)

Marko M. Matovina - Markica (sin Josardin) (1851. - 1940.) i Marta Krizmanić (1854. - 1929.) imali su 11-ero djece: Bara (1877. - ....), Mate (1874. - 1942.), Lucija (1881. - ....), Mare (184. - 1888.), Tonka (1886. - ....), Kata (1888. - ....), Petar (Markusinov i Pedinov djed) (1889. - 1944.), Jaga (1892. - 1895.), Ante (1894. - 1903.), Ivan - Sulja (1897. - ....) i Joso (1901. - 1901.)

Petar Matovina (Pera Markičin) (1889. - 1944.) i Marija Špehar (1892. - ....) imali su osmero djece: Mate (1914. -1944.), Marta (1917. - ....), Marko (1919. - 1943.), Roža (1923. - ....), Jeko (1925. - ....), Ante (1931. - ....), Ivan (1933. - 2011.), Jagoda (1935. - 1944.)

Mate Matovina (1914. - 1944.) i Kate Matovina 1915. - 1991.) imali su četvero djece: Pere - Pedina (1941. - 2004.), Julka 1942., Mare 1942. i Marko - Markusina 1943.

(Panorama Saborskog od Biljevine do Borika)

Nikola Matovina Josardin (1861. - 1940.) i Matija Hodak (1863. - 1930.) imali su osmero djece: Joso (1886. - 1886.), Marija (1890. - 1890.), Mile (1891. - 1891.), Vid (1893. - 1893.), Marija (1895. - 1895.), Bara (1896. - 1896.), Ante (1887. - 1935.) i Joso (1900. - 1904.)
Ante Matovina (1887. - 1935.) i Ana Matovina (1887. - ....) imali su sina Josu - Jockana (1909. - ....)
Joso Matovina - Jockan (1909. - ....) i Roža Tomšić (1909. - ...) imali su osmero djece: Ante, Ana, Petar, Mile, Ivan, Joso, Marica i Marta....

Mate Matovina (25.4.1846 - ) kbr. 69, najstariji Josardin sin - oženio Klaru Mandu Hodak (1846- ) kbr. 3. imali su troje djece; Josipa (1866- ), Tomu-Tomića (1868- ) i Janju (1870-1936). Mate je umro od posljedica udarca kamenom u glavu prilikom svađe s Conjarima, djecu su odgojila njegova braća i otac Josarda.
Toma Matovina -Tomić i Marija Sertić (prvi brak) su imali šestoro djece; Mandu (1891-1891), Pavu (1893-1894), Matu - Matana (1895-1991), Magdalenu (1897-1899), Mariju (1899- ) i Pavu (1902-1902). Iz podataka je vidljivo da je samo Matan doživio odraslu dob, sva njegova braća i sestre su umrli kao mala djeca.
Toma Matovina -Tomić i Ana Hodak (drugi brak) su imali šestero djece; Jelenu-Jeku (1918- ), Josipa (1920- ), Ivana (?), Milku (1922- ), Baru, (1922-192 ) i Maru (1930- ). Sinovi Ivan i Josip su nestali u 2. svj. ratu kao hrvatski vojnici.

(Foto: Mate Matovina - Matan (1895-1991.) i unuk Joso, druga slika Toma Matovina sin Matanov (1930-)

 

Mate-Matan Tomićev sin oženio je Mariju Magdić kćer Stjepana i Ane Magdića iz Korita, s njom je imao troje djece; Tomu (1930- ), Jelu i Mariju.
Jeka se udala za Petra Krizmanića kbr. 61 Kuselj, sinovi Zvonko i Slavko ...
Mare se udala za Matu Vukovića - Lačinog iz Borika, 1971. odselili su u Australiju, imaju četvero djece; Jelku, Anku, dva sina. U Tomićevoj kući u Biljevini je rođena kćer Jelka. Nakon Tomićeve smrti svi su odselili u Štrkove u Borik.
 
Ivan Matovina - Ivica (sin Josardin) (1862. - 1922.) i Manda Matovina (1866. - ....) imali su 10-ero djece: Marija (1889. - ....), Jaga (1891. - 1895.), Bara (1893. - 1893.), Marko (1895. - 1903.), Josip - Jovo (1898. - ....), Bara (1900. - ....), Ana (1902. - ....), Jeka 1904. - ....), Kata (1906. - ....), Marija (1908. - 1908.)


Joso Matovina - Jovo (Josa Ivičin), snimljeno prilikom posjeta sinu Marku u Kanadi

Josip Matovina - Jovo i Kata Sertić su imali: Ivana, Stipu (1921-1945.), Marka (1923-2011) koji je emigrirao 1951. u Kanadu i Mandu (1927- 2019.).

S drugom ženom Anom Conjar Josip je imao još kćeri Katu i Mariju. Ana Conjar je sestra Pole Conjara Mićinog.
Marko je oženio Zoru Svalina u Kanadi
Mande i Dane Matovina su imali: Jeko, Jagoda, Marija, Tomo, Joso, Anka, Durda i Stipe
Marija i Ante Matovina -Ujkan su imali; Ružicu, Anu, Matu, Josu i Maricu
Kate i Toma Špehar su imali: Josu, Antu, Dragicu i Zoru

 
Ante - Antić Matovina (sin Josardin) (1865. - 1940.) i Kata Matovina (1870. - 1908.) imali su: 11-ero djece: Ana (1891. ....), Marko (1892. - 1893.), Josip (1894. - 1895.), Jelena (1895. - ....), Bara (1897. - 1898.), Pave (1899. - ....), Mate (1901. - 1901.), Ivan (1902. - 1902.), Bara (1903. - 1903.), Nikola (1905. - ...) i Marija (1908. - 1908.)
Ante - Antić Matovina (1865. - 1940.) i njegova druga žena Jeka Vuković (1872. - 1938.) imali su četvero zajedničke djece: Jaga (1909. - 1913.), Matija (1910. - 1913.), Marko (1911. - 1913.), Mile - Silvestar (1912. - 1997.)
Jeka Vuković (1872. - 1938.) je u prvom braku s Markom Vukovićem (1870. - 1908.) imala troje djece: Stipu (1895. - ...), Maricu (1898.  1920.) i Jagu (1900. - 1902.)
Mile - Silvestar Matovina (sin Antićev) (1912. - 1997.) i Ana Matovina (1913. - 1994.) imali su semero djece: Marica (1936. - 1999.), Jeko rođ. 1939, Katica - Nada rođ. 1940., Marko rođ. 1943., Ante rođ. 1947., Jagoda rođ. 1949., Ankica rođ. 1952.

 

Slika gore Pave sin Nikole Antićeva.


(Foto: obitelji Mile - Silvestra Matovine)
Slika je snimljena 1986. godine ispred lugarnice „Gorščica“ na Medvednici koja je bila na raspolaganju lugaru Juri Čorak suprugu Marice rođ. Matovina.
Na slici su: Prvi s lijeva čuči Mile Matovina (sin Antićev)
U donjem redu s lijeva: Jure Čorak, Miran Čorak sin Miše Čorka, Mihaela Matovina kći Marka Matovine, Ivana Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak
U srednjem redu s lijeva: Marica Čorak rođ. Matovina, Anja Grljak kći Ruže Grljak rođ. Čorak, Ruža Grljak rođ. Čorak, Jelena Miloloža rođ. Čorak drži kćer Niku, Vikica Matovina supruga Marka Matovine, Ana Matovina
U gornjem redu s lijeva: Ivan Grljak suprug Ruže rođ.Čorak, Timoty sin Jagode rođ. Matovina, Branko Miloloža suprug Jelene rođ. Čorak, Vesna Čorak Mišina supruga, Mišo Čorak, Marko Matovina, Jagoda rođ.Matovina (živi u Kanadi), Dragan Jagodin suprug.

 

JOSARDINI - ŽENIDBA UDAJA

Joso Matovina - Josarda i Bara Tomšić kćer Tadije Tomšića imali su 12-ero djece, Ante je umro kao djete, a za Juru nema podataka. Ono što znamo je da se najstarija kćer Lucija udala za Josipa Špehara kbr.23 (Za Luciju i Josipa nemam više podataka)
Najstariji sin Mate je oženio Klaru (Mande) Hodak, kbr.3. Mate je Tomićev otac, Tomićev sin je Matan, Matan je Tomin otac - to su najosnovniji podaci kako bi se znalo o kojoj se familiji radi.
Kćer Mande-Manduka nije imala potomaka (kuća do Nižine). Kod nje je nakon što je vanbračno rodila sina Pavu živila Luja, Cujina sestra. Lujin sin Pave je oženio Milku Vuković Milankovu i imali su kćer Danicu.
Drugi sin Markica je oženio Martu Krizmanić kbr. 16. Markca je otac Ivana -Sulje i Pere Pedinova djeda.
Kćer Ana se udala za Ivana Matovina - Ćaku kbr. 8 u Gornju Biljevinu, Ćako i Ana su imali 13-oro djece, najmlađa kćer je bila Tonka - Cuja, mama Pave Cujuna.
Treći sin Nikola je oženio Matiju Hodak, kbr. 12, Nikola Antin otac, a Ante je Jockanov otac, Joso - Jockan je otac Ante, Pere, Ive, Jose, Mile, Marte, Ane i ...
Četvrti sin Ivan-Ivica je oženio Mandu Matovina, kćer Marka Matovine i Bare Sabljak, kbr.8. Ivan-Ivica je otac Jose Matovina - Jove,
Peti sin Ante - Antić je oženio Katu Matovina kćer Pave i Jelene Čorak kbr.8, nakon Katine smrti oženio je Jeku udovicu Marka Vukovića kbr. 47. Ante-Antić je otac Pave, Nikole i Silvestra - Mile.
Kćer Marija se udala za Poldu Matovina kbr.56, sina Jure i Bare Sertić. Polde je imao sina Nikolu - Nižu Poldina, a niža 5 kćeri
Kćer Jaga se udala za Nikolu Matovina, kbr. 9, sina Ante Matovina i Mande Sertić. Imali su sinove: Ante, Mate i Ivan. (za Jagu i Nikolu nemam više podataka, osim da je brat Josipa-Jole)

Na karti iz 1870. Gornja Biljevina su ucrtane Ćakina i Čovina kuća

(Foto: Gornja Biljevina)

ĆAKINI, MILAĆOVI I JANDRINI

 
Tomo Matovina (1800. - ....) i Kata Sertić (1800. - ....) imali su osmero djece: Marga (1826. - ....), Marko (1829. - 1883.), Josip (1835. - 1881.), Pave (1838. - 1908.), Vid (1840. - 1841.), Vid (1842. - 1921.), Jaga (1845. - 1848.), Jandre (1852. - 1940.)

Josip Matovina (1835. - 1881.) i Bara Sertić (1834. - 1916.) imali su jedno djete: Ivan - zv. Ćako (1858. 1940.)

Ivan Matovina - Ćako (1858. - 1940.) i Ana Matovina  (Josardina kćer) (1858. - 1940.) imali su 13-ero djece: Barbara (1881. - 1930.), Marija (1883. - 1883.), Josip (1884. - 1936.), Manda (1887. - ....), Marija (1888. - ....), Lucija (1890. - ....), Juraj - Jurić (1892. - 1942.), Ante (1894. - 1897.), Agata (1896. - 1897.), Matej - Matica (1898. - ....), Ante -Antica (1900. - ...), Mile (1903. - ....), Tonka - Cuja (1904. - 1987.)

Vid Matovina (1842. - 1921.) i Manda Sertić (1842. - 1906.) imali su šestero djece: Marija (1864. - ....), Pave (1878. - 1878.), Marta (1880. - 1880.), Mile - Milać (1881. - 1960.), Jure (1884. - 1889.), Matija (1886. - ....)
Mile - Milać Matovina (1881. - 1960.) i Lucija Matovina (kćer Markičina, unuka Josardina) (1881. - ....) imali su 11-ero djece: Mande (1902. - 1985.), Marko (1905. - 1978.), Marija (1907. - 1986.), Kata (1910. - ....), Mate (1913. - 1945.), Marta (1918. - 1991.) Bare (1920. - 1943.), Pere (1924. - 1974.), Ive (1925. - 1943.), Luka (1925. - 1925.) i Vid (1919. 2003.)

ŽENIDBA UDAJA Milaćovi sinovi i kćeri:
Mande Matovina (1902. - 1985.) udala se za Tomu Kovačića (1881. - ....), Marko (1905. - 1978.) ..., Marija Matovina (1907. - 1986.) udala se za Marka Hodaka - Markića (1905. - ....), Kata Matovina (1910. - ....) udala se za Valu Hodaka (1908. - ....), Mate Matovina (1913.-1945.) oženio Rožu Matovina (1914. - 20..) imali su dva sina Milu i Antu - Ujkana. Marta Matovina (1918. - 1991.) udala se za Stipu Matovina Čavu (1913. - 1945.), Pere Matovina (1924. - 1974.) oženio Katu Matovina (1921. - 2003.), Vide Matovina (1929. - 2003.) oženio Baru Vuković (1929.) Milaćov sin Marko oženio se iz Hodakova varoša (danas Funtana) i tamo je živio do smrti, njegova kćer Jelena je bila učiteljica u Saborskom do 1974.

Jandre  Matovina (1852. - 1940.) i Bara Bićanić (1852. - 1908.) imali su 9-ero djece: Stipe (1874. - ....), Dane (1875. - 1935.), Mare (1878. - 1879.), Ivan (1879. - 1880.), Matt (1881. - 1950.), Jaga (1883. - ....), Joso (1886. - 1886.), Ive (1888. - 1905.), Tomo (1897. - 1903.)

Stipe Matovina 1874. - ....) i Marija Vuković (1876. - 1926.) imali su 9-ero djece: Lucija (1899. - 1899.), Bara (1901. - 1976.), Jeko (1905. - 1989.), Lucija 1906. - 1991.), Ivan (1907. - 1974.), Marija (1909. - 1991.), Ana (1913. - 1994.), Kate (1915. - 1991.)

Marija Matovina (1909-1991.) se udala za Poldu Matovina (1910.-1945.), imali su troje djece, Antu, Stipu i Mariju. Polde je 1945. stradao na Križnom putu. Marija Matovina je u studenom 1991. stradala u svojoj kući od srpskih zločinaca, više o tome OVDJE

(Slika lijevo Stipe Matovina (1874. ...), tzv. Stipa Jankov)

Marija Matovina (1909.- 1991.) kćer Stipe Matovina (slika lijevo)

 

 

 

VELIĆOVI

Ivica Matovina (1800. - ....) + Marija Gđa. Matovina (1803. - 1878.) kbr. 48, imali su 11-ero djece: Marga (1821. - ....) udala se za Grgura Vukovića kbr. 46, Jure (1824. - 1891.) oženio Luciju Špehar (odselio u Matovinsku Lisinu), Gašpar (1826  - 1904) oženio Jelenu Vuković kbr. nepoznat, Marko Nikola (1828. - 1833.) umro s 5 godina, Marko (1830. - ....) nema podataka, Bara (1831. - 1833.) umrla kao mala, Bara (1834. - 1897.) udala se za Josipa Sertića kbr. 21, Tomo (1836. - 1910.) oženio Anu Vuković kbr. 55, Josip (1838. - 1838.) umro kao beba, Josip (1840. - ....) oženio Martu Čorak kbr. nepoznat, Marija (1843. - ....) nema podataka.
Gašpar Matovina (1826. - 1904.) i Jelena Vuković (1830. 1904.) kbr. 48, imali su šestero djece: Magdalena (1853. - ....) nema podataka, Tonka (1856. - ....) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 6, Pave - Velić (1858. - 1920.) kbr. 48, oženio Baru Sertić kbr. 19, druga žena je bila Ana Magdić iz Korita, Kata (1861. - 1896.) udala se za Ivana Krizmanića kbr. 73, Ante (1865. - ...) oženio Margaretu Sertić kbr. 59, Mare (1872. - 1905.) udala se za Mijata Sertića kbr. 19.
Pave - Velić Matovina (1858 - 1920) - i Bara Sertić su imali dvoje žive djece; Mandu (1883 - 1970) koja se udala za Matu Malkoča kbr. 33, vjenčali su se i živili  u Americi i Matu  (1886- ) kratko vrijeme radio u Americi 1905. nije imao potomaka. (6 djece je u ovom braku umrlo kao bebe)
Pave - Velić s  Anom Magdić drugom ženom, udovicom Stjepana Magdića iz Korita koja je sa sobom dopeljala kćer iz prvog braka Mariju Magdić mamu Tome Matanova, imali su  još dvoje djece; Jagu (1909- ) koja se udala za Matu Vukovića kbr. 26 (145) u Ravni Lug i Petra (1910-1935) kbr. 48, koji je oženio Tonku Matovina kbr. 8 (107), Josardinu unuku.

 

 

 


Petar i Tonka su imali sina Pavu (1934-1988) (slika gore), Pave i Marica rođ. Dumenčić (1937- još je živa) imaju 4 sina,  Ivana (1963- ), Petra (1964- ), Matu (1968- ) i Milana (1972- ). (Petar, Mate i Milan, slika ispod)

Ivan i Danica rođ. Sertić imaju dvoje djece; Silviju 1990. i Maria 1991.  (Ivan Matovina (1963. slika gore, urednik portala saborsko.net)

Daničin otac je Joso Sertić, baka Manda Matovina, pradjed Marko - Apa (1877-1967), šukundjed Mathe (1849-1901), Daničin pra-šukundjed Jure (1824-1891) je Gašparov brat, a Gašpar (1826-1904) je Ivanov šukundjed.

Petar 1964. je neoženjen,

Mate 1968. i Kristina rođ. Lovnički imaju dvoje djece; Mateu i Kristijana,

Milan i Dijana-Josepha rođ. Lovnički imaju troje djece; Ivana 1996., Paulinu 1999. i Adrianu 2004.

 

Nikola Matovina iz Lisine, Ivan Matovina iz Biljevine, Patricia Biškupić Campbell (USA) i Sue O'Reilly (USA), dijele istog šukundjeda Ivicu (1800).
Ivan Matovina, 1963. Saborsko, Hrvatska: tata, Pave (1934); djed, Petar (1910); pradjed, Pave (Velić) (1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)
Patricia Biskupić Campbell (USA): mama, Marija Malkoč (1908); baka, Mande Matovina (1883); pradjed, Pave (Velić) Matovina(1858); šukundjed, Gašpar (1828); prašukundjed, Ivica (1800)


Nikola Matovina iz Lisine: tata, Joso (1940); djed, Nikola (1912), pradjed, Marko-Maček (1886-1973); šukundjed, Nikola (1856); prašukundjed, Jure (1824); pra-prašukundjed, Ivica (1800)
Sue (USA): mama, Madeline Matovina (1918); baka, Marija Sertić (1881); prabaka, Bara Matovina (1834); šukundjed, Ivica (1800)

Karta Donje Biljevine na kojoj se vide zemljišne parcele i kućni brojevi kojima su pripadale, a to su 48 i 69 (Gašpar i Josarda)

Tragom kbr. 48
Uz dopuštenje vojnog zapovjednika braća Marko (1795) (Josardin otac) i Ivica (1800) (Gašparov otac) su 1834. godine sa svojim obiteljima preselili iz Saborskog 8 (Senj) i izgradili Saborsko 48 (Donja Biljevina). Već u prvoj generaciji je s kbr. 48 iz Biljevine u Matovinsku Lisinu se odselio Jure (1824) Gašparov (1826) brat.
Toma Matovina (1800) (Ćakin djed) je iz Saborskog 8 (Senj) preselio u Gornju Biljevinu na Vrščić. Moja pretpostavka je da je i ostatak Gornje Biljevine (Čovini i Kakini) naseljen iz iste kuće tj. iz Saborsko 8 (Senj). Dok je Saborsko 9 ostalo u Senju i tamo su izgradili još kuća. Gruntovnica u Ogulinu potvrđuje da je Josardina kuća broj 69 bila zadnja izgrađena i evidentirana kuća u gruntovnici prije raspada Vojne Krajine 1873. godine. Kuća br. 48 je bila prva kuća u Donjoj Biljevini. Iz kuće br. 8 u Senju su potekli još i Martin (1770) kbr. 8, Nikola (1800) kbr. 71 Čavini , kbr. 72 Ante i Marija Špehar ..., Stipe (1808) kbr. 75 (Jeko Matičina-Mare Janjina), i kbr. 76 ...?

 
"Staro kućišće" Na ovome mjestu su rođeni moj otac Pave, moj djed Petar, moj pradjed Pave-Velić, moj šukundjed Gašpar ...  Kuća je ovdje bila sve do 1938. g. dok je bila živa Ane Velićova moja prabaka. Ostavši sama s sinom Pavom, nakon smrti muža Petra od tuberkuloze, moja baka Tonka Matovina - Cuja (1904-1987) je kuću preselila na mjesto gdje danas živimo (Saborsko 276). Danas je to Biljevina 21 i 23, Saborsko.

Tonka Matovina - Cuja (1904-1987) je sestra Barbare Matovina (1881-1930) koja se udala za Poldu Vukovića (1878-1947), a potom su imigrirali u USA. Barbara je prabaka Franka Castra (1968-), mog daljnjeg rođaka.

 

 

 

 

 

ČAVINI - Foto Martin "Maća" Matovina Čavin

 
Martin Matovina (1775.- ) iz nepoznate obitelj i supruga Jele (1779. - 1885.) iz nepoznate obitelji imali su sina Nikolu (1804.- 1889.) koji je oženio Baru Sertić iz nepoznate obitelji.


Nikola i Bara su imali sina Martina (1828.-1887.) koji je oženio Katu Orešković (1833.-1901.) iz Drežnika.


Martin (šukundid Mate Matovina iz Lisine Matovinske - Poljanka) i Kata Orešković su imali sinove: Nikolu (1857.- ), Poldu (1867-1919) (Matinog pradida iz Lisine Matovinske), Polde je odselio u Lisinu, a braća: Ante (1862-1950), Tomo (1869), Josip (1873-) i Petar (1879-1947) u Ameriku. Polde je u nekoliko navrata odlazio k njima na rad u Ameriku, i  kćeri: Jagu (1856-1892) i Jeku (1860).


Nikola (ostao u Biljevini) i Kata Matovina su imali sinove Martina (1884.- ) i Antu (1887.- ).
Martin je oženio Mariju Sertić s kojom je imao sinove Poldu (1910.-1945.) i Stipu (1913.-1945.).

Pode sin Martinov je oženio Mariju Matovina s kojom je imao: Antu, Mariju i Stipu.

Stipe - Čavo je oženio Martu Matovina kćer Milaćovu s kojom je imao Martina (slika lijevo) i Josu.

Ante je oženio Mandu Sertić s kojom je imao sina Petra i kćer Rožu.
Petar je oženio Jelenu Strgar iz Rakovice imali  su tri sina, Jakova, Nikolu i Ivicu. Kada je Petar poginuo na Dunavu u ledolomcu, Jelena je vanbračno imala sina Slavka.

Roža se udala za Matu Matovina Milaćeva sina, imali su sinove Antu i Milu.

 

 

 

Matovine iz Matovinske Lisine - Matini didovi

Jure Matovina - Đuran (1901-1954), Marko Matovina - Apa (1877-1967). Na fotografijama su djedovi Mate Matovina iz Matovinske Lisine: Đuran po majčinoj strani i Apa po očevoj.
Otac Jure (19.02.1931-31.07.2014), djed Marko - Apa (1877-1967), pradjed Mathe (1849-1901), šukundjed Jure (1824-1891 ) i pra-šukundjed Ivica (1800- )
Majka Marija (1933-2015), djed Jure - Đuran (1901-1954), pradjed Polde (1867-1919), šukundjed Martin (1828-1887) i prašukundjed Nikola (1804-1889).

Matini djedovi Jure - Đuran i Marko - Apa (slika lijevo). Marko - Apa je odlazio tri puta u Ameriku i tri puta se ženio. Prva žena mu je bila Marija Vuković s kojom je imao kćer Jelenu, druga žena je bila Marija Krizmanić s kojom je imao četvero djece sinove Matu i Antu te kćeri Baru i Mandu, treća žena je bila Bara Sertić s kojom je imao sina Juru, Matinog oca.


Jure je imao starijeg brata Matu (1907- 1945) koji je ubijen po završetku Drugog svj. rata u Plaškom. Imao je i brata Antu (1924-1987) obadvojica su iz drugog Markovog braka s Marijom Krizmanić, koja je umrla nakon poroda najmlađeg djeteta sina Ante. Antu su odgojile baka Marga (31.08.1852 - 26.08.1933) i sestre Bare i Mande Sertić (1914- ). Jurina majka je Bare Sertić (1890-1968) treća žena djeda Marka. ("did Marko" - piše Mate iz Lisine, dok se kod nas u Saborskom izgubilo taj ikavski oblik, pa mi kažemo "ded ili dede".)

Nikola Matovina iz Lisine: tata, Joso (1940); djed, Nikola (1912-1991) (slika lijevo, ubijen u zaseoku Vukovići 1991.), pradjed, Marko-Maček (1886-1973); šukundjed, Nikola (1856); prašukundjed, Jure (1824); pra-prašukundjed, Ivica (1800) 

 

Najstarije podatke o Matovinama imamo iz vojnih evidencija "Granične pješačke pukovnije" iz razdoblja 1757-1820.g.
Matovina Marko 1740-) kbr. -   
Matovina Toma (1745-) kbr. 8    
Matovina Ante (1750-) kbr. 9
Matovina Mate (1775-) kbr. 8
Matovina Pave (1775-) kbr. 9
Matovina Martin (1775-) kbr. -
Matovina Jure (1760-1830) kbr. -
Matovina Toma (1770-) kbr. -

 

Ovdje je popis od 35 Matovina koji su poznati da su živili u Saborskom 1825. godine.
Pave (1765)
Jure (1760)
Marko (1767) i njegova supruga Marija i njihov sin Josip (1811).
Tomo (1768) i njegova supruga Kata i njihova kći Bara (1808).
Martin (1775) i njegova supruga Jele.
Marko (1795) i njegova supruga Magdalena i njihova djeca; Kata (1819), Ante (1820),  Joso - Josarda (1822), i Ana (1824).
Tomo (1798) i njegova supruga Jaga Bićanić i njihove kćeri; Marga (1819) i Jelena (1824).
Ivica (1800) i njegova supruga Marija i njihova djeca; Marga (1821) i Jure (1824).
Nikola (1800) i njegova supruga Bara Sertić i njihova djeca; Jandre (1821) i Jelena (1825).
Ante (1800) i njegova supruga Margareta Vuković.
Marko (1800) i njegova supruga Ana Vuković.
Tomo (1800) i njegova supruga, Kata Sertić.
Stjepan (1808)

 

 

I have been trying to compare the house numbers on the cadastral map to the Ogulin Land Registry to the Parish Birth, Marriage, and Death Records and here is what I am seeing.

Houses 1, 2, 3.........Hodak, Hodak, Krizmanić
Houses 4,5,6,7........Hodak, Tomšić, ?, Conjar
Houses 8,9..............?,?
Houses 10, 11..........Matovina, Matovina
Houses 12, 13, 14....Butoracz, ?, ?
Houses 15, 16, 17, 18, 19.....?.?. Galović, Kovačić, ?
House 20.................Priest's Rectory
Houses 21,22...........?, Žagrović
House 23.................Krizmanić
House 24.................Grdić
House 25.................Grdić
House 26.................Antolić
Houses 27,28...........Sertić
Houses 29,30,31......Sertić, Špehar,Špehar
House 32.................Špehar
Houses 33,34...........Vuković
Houses 35,36,37......Bićanić, Vuković, Štefanac
Houses 38,39...........Štefanac, Bićanić
House 40..................Vuković
House 41,42,43,44....?,Malkoč,Malkoč,?
House 45..................Dumenčić
House 46..................New house built by Vuković in 1830s

Interesting, once house 46 was built, the direction for new house building turned back in the direction of Jesenica (and away from Kuselj) and were on the opposite side of D42 from the previous houses 10-46. 

The reason for the re-numerbing of the houses (the re-numbered houses are the house numbers in the parish birth, marriage, and death records) which happened before 1830 and maybe as early as 1800 is unclear. Houses which were 1,2,3,4,5, etc. on the map were now known by the priest and the people as 4,3,6,12,5, etc. which was no longer orderly and the Austrian govt was very orderly.
Finally, I have another book from 1871 which shows a massive re-distribution of land within Saborsko but it does not say which land was given up only what land was gained. For example, the Matovina gave up the land for Houses 10 and 11 on the map and gained land near houses 56 and 57 on the map and also in Biljevina.
If you have any thoughts on this, I would appreciate you insights as sometimes what is written in the books is remembered and sometimes what is written in the books does not make sense to anything which is known.
Sue

 

Američki potomci Matovina
Michael stric Sue O'Reilly je prvo dijete od Mate i Marije Matovina rođeno u SAD-u. v. Barbara Grächen koja je rođena 10.5.1910. Michael i Barbara su imali 7 djece: Mary Ann, Michael Thomas, Barbara, Kathleen, Marilyn i Ann Marie. Michael i Barbara su se rastali. Michael je nakon rastave s Barbarom oženio Anu Matovina, kćer Martina Matovine (KBr. 8, tada u SAD-u.) i imali su dvoje djece Kevina i Lindu. Svi od 9 djece Michaela su živi, osim dvoje najstarijih.

Michael je bio lokalni političar. Jedan od Michaelovih unuka, Timothy Matovina  je profesor teologije na Sveučilištu Notre Dame i autor mnogih knjiga i članaka.

Sue O'ReillyFrank Castro, američki potomci Saborčana odradili su ogroman posao u istraživanju svojih korijena. Njihovo istraživanje je rasvijetlilo veliki dio Saborčanske povijesti.  Treba napomenuti da se u ovoj tablici nisu obuhvaćene sve obitelji Matovina iz Saborskog. U ovoj tablici se nalazi 690 imena:  http://www.saborsko.net/doc/Saborsko_Matovina.xls

Obiteljsko stablo MATOVINA  na http://trees.ancestry.com/

 

ČLANKE O ISTOJ TEMI MOŽETE NAĆI NA SLIJEDEĆIM LINKOVIMA:

 

http://saborsko.net/index.php/arhiva-clanaka/163-matovine-obiteljsko-stablo#comment-2132

 

http://saborsko.net/index.php/povijesne-teme/1227-sve-o-matovinama

Komentari  

#1 Ivan 2020-04-29 16:24
Da nije bilo njih, nebi bilo ni nas!
Najmanje što možemo učiniti za njih je spasiti ih od tame zaborava.

"Svaki je život ko jedan san
i jedna nada u bolje sutra,
a svaka smrt je ugasli dan i
nova strepnja do narednog jutra"
.

You have no rights to post comments